Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reiser - Dedikert sensor for talegjenkjenning

Alternativ tittel: Advanced speech recognition sensor

Tildelt: kr 82 332

Talegjenkjenning holder på å bli en moden og foretrukket teknologi for interaksjon med elektroniske enheter, både i konsument- og i industri-markeder. Microsoft Xbox, Google Now, iPhone Siri og Amazon Echo er bare noen eksempler som illustrerer denne trenden. BCC Research anslår at totalmarkedet for stemmegjenkjenning vil nå 113 milliarder dollar i 2017, etter en årlig vekst på 16.2% over en fem-års periode. I det siste tiåret har mye av forbedringene innen talestyring kommet fra bedre og kraftigere software. Algoritmene har blitt forbedret, og tilgang til datakraft for nøyaktig deteksjon og gjenkjenning av ord har blitt muliggjort via software-løsninger som kjører i skyen. I det siste har imidlertid flere oppstartsselskaper så vel som kjente selskaper rettet oppmerksomheten sin mot nye hardware-komponenter som kan øke ytelsen til talegjenkjenningsmotorene og gi forbedringer i hastighet, nøyaktighet og robusthet. I dette prosjektet utvikler og evaluerer vi en ny hardware-komponent fra SINTEF MiNaLab vi mener har et stort og kanskje til og med et disruptivt potensiale i de relevante markedene. Forhåpningen er at komponenten vil ha stor og synlig innvirkning på talegjenkjenningsteknologi i årene som kommer.

Det søkes om reisestøtte til 4 reiser til USA. Formålet er å videreføre arbeidet med å kommersialisere SINTEF's optiske mikrofon. Gjennom prosjektet Array-on-a-Dime har vi utforsket markedet for optiske MEMS-mikrofoner for bruk til bedre talegjenkjenning, og fått stor interesse hos store amerikanske bedrifter.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid