Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Boxn: Utvikler morgendagens postkasse som samkjører og sikrer trygg levering av mat, andre hjembestillinger og post.

Alternativ tittel: Boxn: a unified delivery point for groceries, parcels, and letters

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

268896

Prosjektperiode:

2017 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Konseptboks as utvikler Boxn, morgendagens felles leveringspunkt som samkjører matleveringer, andre hjembestillinger og post i en og samme enhet. Boxn er et låst og temperaturisolert leveringspunkt som ikke er avhengig av at noen er hjemme for å ta imot når leveringen kommer. Konseptboks gjør med Boxn hjemlevering sikkert, lettvint og tidsbesparende for sluttkunde og distributør samtidig som det kan bidra til vekst i netthandel. Løsningen vil gi store fordeler i distributørleddet i form av ruteoptimalisering, kortere stopp per kunde, mer gunstige arbeidstider, mindre tomgangskjøring og mindre svinn. Boxn skal utstyres med en smartlås med funksjoner som via Konseptboks as sitt tilgangsdelingssystem ivaretar sikkerhet og kontroll over leveransen. For å imøtekomme dette vil låsen kunne fjernstyres for å gi tilgang til bud og andre transportører. Boxn vil registrere når noe blir levert, sende varsel til kunden og loggføre i distributørens systemer. Prosessen ved retur av varer muliggjøres direkte fra Boxn og direkte varsling til transportør. Boxn kan plasseres ved alle typer boliger og i stor grad være laget med miljøvennlige materialer. Konseptboks as har intensjonsavtaler om samarbeid med to matleverandører, et teknologiutviklingsselskap og en distributør. Produktet er under utvikling og testing med en pilotmodell utplassert hos et utvalg mottakere. Basert på tilbakemeldinger fra piloteringen, pågår videreutvikling av Boxn med oppgradert lås og ikke minst kommunikasjon for optimalisering av løsningene overfor alle parter.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020