Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Alternativ tittel: Forskningsmobilisering Agder

Tildelt: kr 18,7 mill.

Forskningsmobilisering Agder har følgende satsingsområder: - Ny teknologi knyttet til digitalisering, automatisering og robotisering - Ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi. Målet med forskningstøttet innovasjon er skape nye og trygge eksisterende arbeidsplasser, økt konkurranseevne og verdiskaping for deler av Agders næringsliv. Innovasjon innenfor de to satsingsområdene forventes å bli svært viktige for næringsutviklingen framover. Siden oppstarten i 2017 har Forskningsmobilisering Agder støttet over 100 bedrifter med midler til innkjøp av forskningstjenester. Vi finansierer også kompetansemegling og nettverksmøter for å koble sammen næringsliv og forskning.

i 2020 har 17 bedrifter fått støtte fra Forskningsmobilisering Agder. Tre av disse prosjektene er "forsker til låns", noe som vi ser frem til å høste erfaringer fra. De øvrige prosjektene er forprosjekter. Sammenlagt siden starten har 100 bedrifter fått midler fra Forskningsmobilisering Agder. Mange av disse er fortsatt pågående. Vi opplever en god del forsinkelser som følge av koronapandemien, men det er gledelig å se at gjennomføringsprosenten er svært god. Kun noen ganske få prosjekter har blitt avlyst eller innskrenket. Til sammen har 215 bedrifter mottatt kompetansemegling. Det er interessant å se at treffsikkerheten til kompetansemeglerne har gått veldig opp, og det er prosentvis langt flere bedrifter av de som mottar megling som leverer søknader nå enn det var de først par årene. Nettverksmøter har ikke vært avholdt det siste året pga koronapandemien.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune sender med dette forslag til prosjektbeskrivelse som grunnlag for forlengelse av prosjektet "Forskningsmobilisering Agder" i samarbeid med Forskningsrådet. De to Agderfylkene har siden 2007 samarbeidet gjennom VRI Agder. Rammen for samarbeidet i Forskningsmobilisering Agder er lagt gjennom felles Regionplan Agder 2020 og videreføres i Regionplan Agder 2030 som gjelder fra 1.1.2020 i den nye Agder Fylkeskommune. Gjennom samarbeidet følger Agderfylkene opp en rekke regionale utviklingsplaner og prosesser utarbeidet i fellesskap med felles målsettinger de senere årene. Aust-Agder fylkeskommune er prosjektansvarlig institusjon og kontraktspartner til forskningsrådet. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner utgjør konsortiet. Fra 1. januar 2020 vil prosjektet være prosjekteier.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene