Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

HYdrogen- og BatteRiteknologi for Innovative Drivlinjer i skip

Alternativ tittel: HYdrogen- and BatteRy technology for Innovative Drive lines in ships

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

269091

Prosjektperiode:

2017 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Se sluttrapport i eget vedlegg

Se opplastet sluttrapport.

I HYBRIDskip skal det etableres et kunnskapsgrunnlag for å realisere utslippsfrie fremdriftssystemer for lengre overfarter/operasjonstid og større fartøy basert på batteri- og hydrogenteknologi i hydride konfigurasjoner. Kunnskapsgrunnlaget skal anvendes i form av konkretisering av et pilot-prosjekt for en hybridferge med mål om at denne skal være i drift før 2020. Ved å ta tak i en konkret skipstype, skal HYBRIDskip-prosjektet også bidra til å fremskynde Sjøfartsdirektoratets godkjenningsarbeid/prosess for bruk av hydrogen som drivstoff i fartøy. Med stort fokus på nullutslipp, både i maritim industri og politiske miljøer, er det viktig å supplere batteri-elektrisk framdrift med hydrogen og brenselcelleløsninger. Dette vil gjøre det mulig å operere med nullutslipp på lengre samband/strekninger og for fartøyer med lengre operasjonstid der batteriteknologi ikke strekker til grunnet begrenset energitetthet og høye kostnader. Hovedmålet for FoU-aktivitetene i dette IPN-prosjektet å etablere et fleksibelt modellverktøy for nullutslipp samt å verifisere brenselcelleteknologi for anvendelse i større fartøy i ulike segmenter av maritim transport. Det gjør det mulig å identifisere den best egnede fergetype for det påfølgende pilot-prosjektet og samtidig tilfredsstille krav til sikkerhet, ytelse og operasjonstid. Modellverktøyet skal benyttes for dimensjonering og dynamisk simulering av systemkomponenter. Høy effektivitet skal sikres gjennom hybridisering og optimalt samspill mellom brenselceller og batteri-teknologi. Anvendelse av varme fra brenselcellene ombord i fartøy vil sikre at den totale virkningsgraden blir høy. Resultatene fra FoU-aktiviteten vil derigjennom danne grunnlag for kravspesifikasjon til pilotfergen, men også sikre fler- og etterbruk i form av anvendelse for andre skipstyper som egner seg for et fremdriftssystem basert på batteri- og hydrogenteknologi, så som hurtigbåter, fór- og brønnbåter, fiskebåter, supplybåter innen offshore-næringen.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi