Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2017

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

269148

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Dette prosjektet har som mål å fremme norsk deltagelse i industriinitiativet innenfor energimaterialer (EMIRI) . Prosjektets hovedmål er å bidra til at norske interesser ivaretas i utviklingen et Industridrevet Initiativ (IDI), kalt EMERIT (Energy Materials for Europe - Research and Industry innovating Together), som bidrar med å definere tema innenfor energimaterialer i NMBP-programmet og Energiprogrammet i H2020. Resultatet er 4 utlysningstema i NMBP og energiprogrammet. EMIRIT har får en egen del i NMBP programmet med tentativ tittel " clean energy through innovative materials" samt sterk innflytelse på materialrettede utlysninger i energiprogrammet.

EUs nye industriinitiativ innenfor energimaterialer (EMIRI) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. EMIRI operasjonaliserer SET-planens veikart for Energimaterialer som dekker 11 teknologiområder i form av en implementeringsplan og bidrar med utforming av tema til Horisont 2020 utlysningene Kjernegruppen til EMIRI består av representanter fra mer enn 60 industriforeninger, bedrifter samt forskningsinstitutter og universiteter. SINTEF deltar i de fleste av EMIRIs arbeidsgrupper samt styrings/myndighetskontakt gruppe EMIRI har nå nådd en viktig milepæl ved å ha levert en søknad til EU-Kommisjonen om opprettelse av et Industri-driven Inatitive (IDI). I 2017 vil EMIRI spille en viktigt rolle i utformingen av arbeidsprogram for energimaterialer i Horisont 2020 for perioden 2018-2020. EMIRI er nå det viktigste initiativ innenfor energimaterialer med innflytelse på H2020 utlysningene. SINTEF er representert i EMIRI ved Stian Nygaard som deltar i styrings/Myndighetskontaktgruppen. I tillegg deltar eksperter fra SINTEF i de tekniske arbeidsgruppene. Fagekspertene bidrar med å utvikle de forskjellige delkapitlene i implementeringsplanen som vil bli brukt av EU-Kommisjonen i utformingen av utlysningstekster. Prioriteringer for de spesifikke energiteknologiene gjøres i samarbeid med norske industriaktører og dette vil sikres gjennom dialog med de eksisterende nasjonale skyggegruppene (Sol, CCS, vind, nett osv.), samt EERAs skyggegruppe. EMIRI har nå kommet i en gunstig posisjon mot EU Kommisjonen og SINTEF deltar tatt på prosessen med deltagelse i arbeidsgruppene for å påvirke retning på fremtidige arbeidsprogram og utlysinger. Dette gjør at mulighetene for å påvirke innretning på initiativet og dermed sikre norske interesser inn mot et viktig initiativ under Horizon 2020 med klar innflytelse på SET-plan

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi