Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Alternativ tittel: Optimalisert og dokumentert kjøling av laks i HeliX-tanker.

Tildelt: kr 5,5 mill.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i mange lakseslakterier er HeliX-skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tankens utforming og som brukes til å transportere fisken fremover i tanken samtidig som den møter kjølevannet. Det reneste og kaldeste vannet møter fisken der den tas ut, for best varmeoverføring fra fisk til vann (mot-strøms prinsippet). Større tanker kan leveres med pulsbobling for å sikre at biomassen gjennomstrømmes av nedkjølt vann. I dag er det erfaring og forventninger som bestemmer både når man skal kjøre pulsbobling og når fisken tas ut. Prosjektresultatene viser betydelig variasjon i kjøle-effektiviteten som blant annet varierer med boblefrekvens og flow av RSW. Det første forsøket med en ny styring av bobleintervall, som blant annet avhenger av fiskens oppholdstid, ga svært lovende resultater. Registrerte forskjeller indikerer et potensial for opp mot 40% effektivitetsøkning i kjøle-effektivitet. I morgendagens HeliX-tanker skal driften i større grad møte behovet for optimalisert produktkvalitet og utbytte. Operatøren skal enkelt kunne legge inn bestillingen slik at fisken har riktig temperatur når den forlater tankene. Kjølingen av fisk skal være jevn, slik at alle fisker av lik størrelse har lik temperatur ut av tanken. Kjølingen skal være effektiv og forutsigbar, for å kunne beskrive status når fisken forlater kjøletanken.

Prosjektet har gitt økt forståelse for kjølebehovet laks har inn til slakteriet. Og vil danne grunnlaget for en bedre, jevnere og mer kontrollert kjøling av laks inn til videre prosessering.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i alle lakseslakterier er skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tankens utforming og som brukes til å transportere fisken fremover i tanken samtidig som den møter kjølevannet. Det reneste og kaldeste vannet møter fisken der den tas ut. Større tanker kan leveres med pulsbobling for å sikre at biomassen gjennomstrømmes av nedkjølt vann. I dag er det erfaring og forventninger som bestemmer både når man skal kjøre pulsbobling og når fisken tas ut. Dette fungerer, men er ikke optimalt med tanke på filetutbytte og holdbarhet. I morgendagens HeliX-tanker skal operatøren enkelt kunne legge inn bestillingen slik at fisken har den eksakt riktige temperatur når den forlater tankene. Kjølingen av fisken skal også være jevn, slik at alle fisker av lik størrelse har lik temperatur ut av tanken. Kjølingen skal være effektiv, for å få kortest mulig oppholdstid i tanken. Det er også viktig at inn-blåsing av luft eller vann er skånsom og gir minst mulig mekanisk påvirkning, som reduserer produktkvalitet. Den overordnede idéen med prosjektet er at kundene skal kunne dimensjonere og styre anleggene slik at de tilfredsstiller egne produktkrav, på en enkel og rasjonell måte. Prosjektet vil bidra til energieffektivisering og til økt mat-trygghet gjennom høyere kvalitet på produktene. Det er også viktig at resultatene gjøres allment kjent, for å øke forståelsen for hvordan man lykkes å få til god produktkjøling. Innovasjonen i prosjektet er tredelt. For det første skal prosessen for kjøling av fisken beregnes og simuleres numerisk. I den andre delen av innovasjonen skal det bygges en demonstrasjonstank, hvor nye driftsmønster kan testes. Den tredje delen av innovasjonen er utvikling av en software for bedre styring av operasjonen i eksisterende og fremtidige tanker.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning