Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Production optimization by exploiting new technologies for look-ahead geosteering and completion design while-drilling

Alternativ tittel: Produksjonoptimalisering ved bruk av look-ahead geostyring og kompletteringsdesign under boreoperasjonen.

Tildelt: kr 10,9 mill.

Brønnplassering og design av brønnkomplettering er kritisk for å kunne oppnå optimal utnyttelse av et oljereservoar. Det legges store ressurser i å velge den beste brønnplasseringen og den optimale kompletteringsdesignen før brønnen bores. Det er overflateseismikk og informasjon fra andre brønner i nærheten av den nye brønnen som er utgangspunkt for dette arbeidet. Det er imidlertig grunnleggende usikkerheter i disse måledataene som gjøre at denne sanne posisjonen og de sanne reservoaregenskapene til oljereservoaret ikke er kjent før brønnen er boret. Dermed er den på forhånd antatt optimale brønnplasseringen og kompletteringsdesignen usikker og sjelden optimal i forhold til den sanne reservoar modellen som avdekkes under boringen. I dette prosjektet vil vi utvikle en ny metode for å oppdatere reservoarmodeller under boreoperasjoner som skal brukes til å optimalisere brønnplassering og kompletteringsdesign. Vi vil i forskningsprosjektet bruke dyp-penetrerende resistivitets målinger rundt bore-kronen som grunnlag for rett-tids-oppdatering av den gjeldende reservoar modellen basert på en ny inversjonsmetode som benytter resistivitets og seismikk målinger kombinert. Videre vil vi bruke denne oppdaterte modellen til å endre brønnbanen under boring. Mens boringen avsluttes vil kompletteringsdesignen bli oppdatert basert på den siste geologiske modellen. Boreoperasjonen og kompletteringsoperasjonen gir sterke føringer på tidsrammene for modelloppdateringen og dette er en sterk pådriver for utviklingen av nye robuste optimaliseringmetoder. Aktiviteten i 2019 vil fokusere på integrasjonen av optimeringsarammeverket til NTNU og modelloppdateringsmetodikken til SLB. I 2020 utforsker vi videre samspillet mellom modelloppdatering og optimeringsmetodikken. Formålet her er å effektivisere optimeringsprosessen ved å utnytte informasjonen som finnes i modelloppdatering bedre enn før. Hittil i projektet har vi vurderte disse stegene hver for seg og integrasjonen har hvert basert på å få disse to stegene integrert i programvaren. Hovedaktiviteten i 2021 har vært: 1. Arbeid med to artikler om kompletteringsoptimalisering. 2. Videre utvikling av prediksjonsmetodikken for oppdatering av reservoaregenskaper og forbedret denne ved hjelp av statistisk prediksjon og maskinlæring. En prototype er planlagt testet i en skyggeoperasjon i første halvdel av 2022.

In this proposal we will improve well placement and well completion design by exploiting geological look-ahead from deep reading resistivity (DDR) and 3D seismic measurements in a novel optimization framework. The DDR measurements will be used to perform a real time seismic re-characterization of the reservoir model using automated interpretation tools. The innovative step is to include in the real time well optimization methodology not only well placement, but also well completion design and to perform the optimization in a real time operating environment. The joint inversion of DDR and 3D seismic measurements in real-time will provide an updated well-calibrated 3D model of the geology landscape ahead of the drill-bit and thereby enable the operator to geosteer the well optimally in the updated landscape with respect to fluid - and lithology - boundaries in this landscape . Hence, an updated local reservoir model - that is honoring the new LWD measurements - is established in a cylinder around the well ? bore limited by the penetration depth of the DDR measurements, which is typically 200 feet. There are critical time-constraints on updating this reservoir model so that the updated model may take advantage to modify the well ? trajectory. The updated geological model will typically also have implications for the associated reservoir flow model that has been used to design the optimal completion string in this production well. Hence, the completion needs to be redesigned. In the following we will demonstrate that it is crucial for the accumulated production from typical wells to update the completion design honoring the new LWD information. However this redesign has to be carried out under severe time-constraints, since the updated completion-string needs to be in place downhole immediately after pulling out the drill-string.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum