Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving the design, efficiency and environmental friendliness of snow crab pots

Alternativ tittel: Forbedring av design, effektivitet og miljøvennlighet av snøkrabbeteiner

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektnummer:

269251

Prosjektperiode:

2017 - 2020

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektets mål er å øke fangsteffektiviteten i redskapet som fanger snøkrabbe i Barentshavet, samt å utvikle et redskap som ikke bidrar til å øke plast forsøpling og spøkelsesfiske. Snøkrabbe fiskeriet i Barentshavet utføres av store offshoreskip fordi fiskeriene foregår langt fra land og teinene bør transporteres frem og tilbake over lange avstander. Derfor bruker fiskere koniske teiner som kan stables sammen og som gjør at mange teiner kan transporteres på dekk for hver tur. En av ulempene med å bruke disse koniske teiner er at inngangen er i toppen av teinen, noe som gjør at effektiviteten er ikke optimal. Dette prosjektet har gjennomført flere tokt om bord snøkrabbefartøy "Northeastern" for å teste utstyr under kommersielle fiskeforhold. I disse forsøkene har vi undersøkt effekten av å systematisk endre designet av standard koniske teiner på fangst evnen. Til sammen i dette prosjektet har vi testet mer enn 10 forskjellige teine design, både med topp- og sideinngang, i perioden 2017-2019. Resultatene har vist at ingen av de nye teinene var mer effektive enn standart koniske teinene. I tillegg har dette prosjektet gjennomført to forsøk med kunstig LED-lys i teinene (i vår og høstsesongen 2020). Resultatene fra vår-tokt viste at fangstratene økte 76% i teinene med grønn Led-lys og 52-53% i teinene med hvitt LED-lys. Resultatene fra høsttokt også viste en positiv effekt av LED lys på fangsteffektivitet, men effekten var ikke så stor som den målt i vår-toktet. Resultatene fra dette prosjektet bekrefter at effektiviteten av snøkrabbeteinene kan økes. Sis har dette prosjektet gjennomført forsøk med elektronisktags (RFID tags) for kontroll og registering av alle teinene som settes ut og hales opp. Dette kan dokumentere mengde tapte redskap per tur, fartøy og sesong i dette fiskeriet.

Fangst okte 76% i teinene med grønn LED-lys og 52-53% i teinene med hvitt LED-lys. Når det gjelder seleksjon av småkrabber på samme fiskedybde har dette prosjektet identifisert den optimale maskestørrelse og den optimale maskeåpning som bør brukes i teinas konstruksjon til å garantere en god seleksjonsprosess på fiskedybde. Opilio AS bruker nå til vanlig teiner som er laget av 140mm masker med masker som holder rundt 60 grader åpningsvinkler. Dette prosjektet har gjennomført forsøk med elektronisktags (RFID tags) for kontroll og registering av alle teinene som settes ut og hales opp. Dette kan dokumentere mengde tapte redskap per tur, fartøy og sesong i dette fiskeriet. Når det gjelder bruk av miljøvennlige materialer i teinas konstruksjon har dette prosjektet testet bruk av biologisk nedbrytbare plast i enkelte komponenter av teina (netting, tau, og agn bokser). FoU om bruk av mer miljøvennlige materialer i snøkrabbefiske forsetter i nylig innvilget SFI Biodegradable plastics.

This project aims to increase the catch efficiency and environmental friendliness of the new commercial Norwegian fishery for snow crab in the Barents Sea. The existing current technology for harvesting snowcrab in the Barents Sea is an adaptation based on the neighbouring Canadian fishery, and the supplier industry is eager to offer a technology that better fit the Norwegian conditions. The snow crab fleet are experiencing area conflicts, low efficiency in parts of the year and ghost fishing challenges. With an increase of efficiency, the development of a mechanism for anti-ghost fishing, and the use of biodegradable materials in the construction of the pots, these challenges can be reduced to something negligible. The project is carried out the Norwegian fishing gear supplier Egersund Tral AS (project owner) in collaboration with the fishing company Opilio AS (owner of the snow crab vessels "Northeastern" and "North Guider") and R&D partner SINTEF Fisheries and Aquaculture.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2