Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

InvertaPro Assessing the economic viability of insect-based animal feed production in the Nordics (Norway)

Alternativ tittel: InvertaPro oversikt over økonomisklønnsomhet ved storskala Insekt-basert dyrfôr produksjon i Norden (Norge)

Tildelt: kr 0,20 mill.

InvertaPro er et ny oppstartet dyrefôr selskap. Vi skal produsere insekt-basert fiskefôr igjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall (upcycling). Overordnet vil vi demonstrere økonomisk lønnsomhet ved storskala insektmel produksjon i Norge. Sosialt vil vi skape arbeidsplasser i Norge sentralt og i distriktene. Fra et miljøperspektiv vil vi at insektmel skal substituere mindre miljøvennlige/ bærekraftige fôr ingredienser. Vårt håp er at Norge skal være verdensledende innen utvikling og produksjon av bærekraftig insekt-basert fôringredienser til akvakulturindustrien. Insektmel kan sammenlignes med fiskemel både med tanke på proteininnhold og mikronæringsstoff. Fiskemel spiller i dag en kritisk rolle i oppdrettsnæringen men tonn prisen har firedoblet de siste ti årene. Det er i dag viktige å utvikle bærekraftige alternative fôr typer som insektmel. Vekst potensialet til industriell insektmel produksjon er kun avhengig av størrelsen på våre høykvalitets organiske avfall strømmer. Dette er et nytt konsept i Norge, dermed har InvertaPro i første fase satt opp en test-fasilitet i distrikt-Norge (Voss). her skal vi arbeide med produktutvikling og forskning inkludert kartlegging av organisk avfall-strømmer og klargjøring til industriell insekt-basert fôrproduksjon. For å oppnå disser målene samarbeider vi både med offentlige og private aktører. Institusjonelt samarbeider vi med forskningsinstitutt og kompetanse ?huber? både på Vestlandet og Østlandet. Vi retter oss også mot avfallshåndtering selskap, fôrprodusenter, private investorer og personer med spisskompetanse. Vi drar itilegg på lærdom fra erfaringer ved vår fasilitet i Tanzania som har vert i drift siden 2015. Vi ønsker å opp-sirkulere avfall til en resurs, tilby et bærekraftig fôr til akvakulturindustrien og skape arbeidsplasser i Norge. Vi håper dette er starten på en spennende og lønnsom tilnærming til fôrproduksjon og styrking av bærekraft aspekt innen oppdrettsnæringen.

InvertaPro will produce high quality insect-based animal feed for the aquaculture industry (fish feed). The main proponent of production will be based upon up-cycling locally available suitable organic waste streams and and utilising them as an insect food substrate. By viewing what is traditionally viewed as waste as a resource InvertaPro will root itself in a circular "closing the loop" approach to animal feed producition. The economic case for this novel approach is based on the rising demand price of comparative animal feed substitutes. Based on the current and project animal feed prices insectmeal production will be a viable competitor, in InvertaPros case we will compete directly both in terms of protein content and nutritional profile with fishmeal. The project is based in the west coast of Norway, where we can utilise both organic resource potential from the districts as well as the major city (Bergen). Through co-operation with varied institutional, private actors including research clusters and industrial waste management companies we believe we can bring Norwegian competency within insect-based animal feed production to an international level. The project will have two overarching objectives. The primary objective will be mapping and quantifying of the total available bio-organic waste streams approved as animal feed under EU law at our two focus locations (Bergen and Voss). Results from this activity will be a good indicator for determining the scale and scope of a commercial insectmeal plant in Bergen. Testing and analysing the aforementioned substrates at our pilot facility will be the second main objective. The focus will be developing and optimising a feed substrate based on locally available resources. Invertapros processed insectmeal will then be analysed; fat, protein, amino acids profile.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram