Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til internasjonalt samarbeid på PEM brenselceller og Li-ion og NiMH-batterier relatert til FME MoZEES

Tildelt: kr 75 723

Hovedformålet med dette prosjektet (4 reiser) er å etablere bilaterale relasjoner med potensielle partnere innen hydrogen brenselceller og batterier i forbindelse med etableringen av FME Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES). Prosjektet vil også styrke arbeidet med å etablere ny nasjonal forskningsinfrastruktur (Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre). Reise 1 til Japan - PEM brenselceller (stacks) Den kommersielle utviklingen av kjerneteknologi for PEM-brenselceller har kommet svært langt i Japan. IFE er i dialog et stort japansk selskap med stor kunnskap på hvordan det i framtiden vil være mulig å fabrikkere PEM-brenselcellestacker på en svært kostnadseffektiv måte. Dette er relevant for flere norske kommersielle aktører, med interesse for PEM-brenselceller (og anvendelse innen maritimt). Reise 2 til Japan - Li-ion batterier (materialer og komponenter) Utviklingen av Li-ion batterier foregår primært av store internasjonale aktører, bla. i Japan. IFE har identifisert japanske forskningspartnere på batterilevetid og avansert karakterisering som det er ønskelig å følge opp nærmere. Dette er viktige temaer for norske selskaper som jobber med batterier (f.eks. innen maritimt) Reise 3 til Sør-Afrika - PEM brenselceller (systemer) HySA Systems ved University of Western Cape og partnere har flere års erfaring med oppbygging av forskningsinfrastruktur for testing av brenselceller. IFE ønsker å samarbeide med disse sør-afrikanske aktørene på PEM-brenselcellesystemer, noe som på sikt vil kunne føre til samarbeid mellom norske og sør-afrikanske selskaper. Reise 4 til USA - NiMH-batterier (materialer) Ett av de ledende selskapene i verden på NiMH-batterier finnes i USA. IFE er i ferd med å etablere et nært forskningssamarbeid med dette selskapet, som har svært ambisiøse mål for å få ned kostnadene på NiMH-batterier. Kunnskap på dette området vil bistå norske aktører med interesse for bruk av batterier innen transport (f.eks. innen jernbane).

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen