Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til internasjonalt samarbeid på PEM brenselceller og Li-ion og NiMH-batterier relatert til FME MoZEES

Tildelt: kr 75 723

Hovedformålet med dette prosjektet (4 reiser) er å etablere bilaterale relasjoner med potensielle partnere innen hydrogen brenselceller og batterier i forbindelse med etableringen av FME Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES). Prosjektet vil også styrke arbeidet med å etablere ny nasjonal forskningsinfrastruktur (Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre). Reise 1 til Japan - PEM brenselceller (stacks) Den kommersielle utviklingen av kjerneteknologi for PEM-brenselceller har kommet svært langt i Japan. IFE er i dialog et stort japansk selskap med stor kunnskap på hvordan det i framtiden vil være mulig å fabrikkere PEM-brenselcellestacker på en svært kostnadseffektiv måte. Dette er relevant for flere norske kommersielle aktører, med interesse for PEM-brenselceller (og anvendelse innen maritimt). Reise 2 til Japan - Li-ion batterier (materialer og komponenter) Utviklingen av Li-ion batterier foregår primært av store internasjonale aktører, bla. i Japan. IFE har identifisert japanske forskningspartnere på batterilevetid og avansert karakterisering som det er ønskelig å følge opp nærmere. Dette er viktige temaer for norske selskaper som jobber med batterier (f.eks. innen maritimt) Reise 3 til Sør-Afrika - PEM brenselceller (systemer) HySA Systems ved University of Western Cape og partnere har flere års erfaring med oppbygging av forskningsinfrastruktur for testing av brenselceller. IFE ønsker å samarbeide med disse sør-afrikanske aktørene på PEM-brenselcellesystemer, noe som på sikt vil kunne føre til samarbeid mellom norske og sør-afrikanske selskaper. Reise 4 til USA - NiMH-batterier (materialer) Ett av de ledende selskapene i verden på NiMH-batterier finnes i USA. IFE er i ferd med å etablere et nært forskningssamarbeid med dette selskapet, som har svært ambisiøse mål for å få ned kostnadene på NiMH-batterier. Kunnskap på dette området vil bistå norske aktører med interesse for bruk av batterier innen transport (f.eks. innen jernbane).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen