Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovating maritime training simulators using Virtual and Augmented Reality (InnoTraining)

Alternativ tittel: Nyskaping av maritime treningssimulatorer gjennom utvidet bruk av Virtuell og Utvidet virkelighet

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

269424

Prosjektperiode:

2017 - 2021

Geografi:

InnoTraining-prosjektet tar sikte på å videreutvikle maritime simulatorer og trening ved å ta i bruk og utvikle Virtual-, Augmented- og Mixed Reality teknologien. Prosjektet utvikler to Framtidig Trenings Simulator-prototyper; Virtuell brosimulator og Avansert brannslukking, søk og redningssimulator. I denne rapporteringsperioden er det i hovedsak arbeidet med implementering av optimal operatørinteraksjon med instrumenter, dvs. spaker og håndtak i VR-prototypen samt med utvikling av spesifikke treningsscenarier for prototypene. Eksperimentelle studier som validerer VR FTS-prototypene er blitt videreført og arbeider med oppgraderinger av prototypene initiert. De første resultatene fra disse studiene er blitt spredt på forskjellige internasjonale konferanser for å dele og diskutere arbeidsresultatene med det bredere internasjonale forskersamfunnet. I tillegg har prosjektet og VR-baserte utdanningsløsninger blitt presentert i universitetsforedrag og bransjesamlinger. Det er hentet ut nytteverdi knyttet til eye-tracking for implementering i reelle simulatorleveranser.

Lack of necessary competence and skills may result in inadequate, unsafe actions, which potentiate vulnerabilities of the systems and sequentially bring about human, environmental, financial, legal, and reputational losses. Efficient training is therefore critically required for dealing with both of the routine and non-routine situations. Simulator training has seen its growth and effectiveness since last two decades. Other domains e.g., process, nuclear, medicine and aviation have embraced and integrated the recent technological development into training simulators, maritime sector is still lagging behind. We are proposing to move a step further in the world of maritime training simulators by integrating recent technological development from Virtual, Augmented and Mixed Reality. InnoTraining aims at providing flexible, technologically enhanced, intuitive, effective training and performance assessment solutions. An implicit objective of the project is to harness the potential of virtual and artificial experiences. In concrete terminology, this will allow us to create a virtual environment in which maritime operators can train and develop their technical and collaborative skills required to ensure safe and efficient operations. Following research challenges need to be solved to reach proposed Future Training Simulator (FTS). How to interface and integrate existing maritime training simulator with VR headset? How to deploy AR into virtual environment for enhanced learning? How to combine and interface virtual and augmented Reality to develop first prototype of FTS? How to develop method for evaluating performance in FTS? What are the most suitable means of interaction with digital and real components in FTS? What is the effectiveness of FTS i.e. learning learning outcome of FTS as compared to traditional simulators. How to reach a final product from all findings in aforementioned challenges.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2