Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny anvendelse av UHPC

Alternativ tittel: New Application of UHPC

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

269593

Prosjektperiode:

2017 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

UHPC er lite brukt i Norge, mens det har blitt anvendt for iøynefallende konstruksjoner og milevis med veidekker utenlands. Målet for dette prosjetet er å utvikle passende mikser for standardisert produksjon i Norge og å identifisere anvendelser med gode fordeler sammenlignet med konvensjonelle materialer. Potensielle fordeler kan være: - Kostnadsbesparesler (betydelig mindre betong-volum) - Bruksegenskaper (bedre slitasje-egenskaper, tetthet, visuelle kvaliteter) Miljøhensyn (mindre sement, lengre levetid) Muliggjører for konstruksjoner hittil ikke designet pga de spesielle mekaniske egenskapene. Videre er det et mål å overvinne dagens hindringer for utvidet bruk i Norge, som går mye på problematiske egenskaper rundt håndtering i mikse, støpe, pumpe, herde-prosessene. Endelig er det et mål å gjøre det lettere tilgjenglig og billigere ved at et standard blandeverk skal kunne produsere og levere dette, hvor som helst i landet. Prosjektet har så langt gjort vellykkede prøvestøp både i liten skala i laboratorium og full skala i fabrikk. UIA har blitt med i prosjektet og delt sine erfaringer. Deres fokus har vært mer mot små tilslag og høyere fiberinnhold, i tråd med det som anvendes på kontinentet idag. Vårt fokus har enn så lenge vært på å utforske mulighetene med norske, større tilslag og mindre fiber, for å få prisen ned og inngangen på det norske markedet lettere. Det er utarbeidet en rapport på nåværende bruk av UHPC, hva resultatene frem til nå gir av muligheter for videre norsk anvendelse på landbaserte bygg samt spesielt blikk på for anvendelse mot marine applikasjoner, med havbruk og flytende offshore vind som caser. Siste del av prosjektet har gjennomført vellykkede fullskala-tester i regi av Unicon. Endelig har det vært avholdt nordisk miniseminar, med utveksling av erfaringer fra dette prosjektet med andre forskningsaktiviteter på dette området.

Established Norwegian mix for UHPX, based on Norwegian materials. Tested in lab, and full scale in prefab-factory and commercial concrete plants. Knowledge increased in all parts of the delivery chain. Conventional and more innovative applications investigated, revealing both possibilities and limitations for current use.

Prosjektet vil søke å oppnå sine mål ved å fokusere på følgende kjerneområder: Mix Design: Finne kjemisk sammensetting for å oppnå de ønskede egenskaper mhp mekaniske egenskaper, miljvennlige komponenter, støpelighet, holdbarhet og kosteffektive egenskaper. Utvikle produksjonsmetoder: finne og forbedre stedegne, tidseffektive, kosteffektive, hensiktsmessige produksjonsmetoder. Struktur Design: Se på status på regelverk og implementerte materialmodeller internasjonalt, og rapportere hva som anses å kunne brukes mot konstruksjoner i UHPC Testing: Prøvestøp, herding og testing av valgt modeller Applikasjon: Utforske status og potensiale for anvendelse av UHPC. Rapportering og disseminering: Rapportere og presentere internt og eksternt for økt anvendelse og kunnskap.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena