Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A Norwegian Argo Infrastructure - a contribution to the European and global Argo infrastructure

Alternativ tittel: En norsk Argo infrastruktur - det norske bidraget til den europeiske og globale Argo infrastruktur

Tildelt: kr 59,8 mill.

NorArgo2 er et havobservasjonssystem for de nordiske havområdene som består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo bøyer. Argo bøyene holder seg for det meste nede i havdypet hvor de driver fritt med strømmene der. Bøyen har en oppdrift tilsvarende vannmassene den settes ut i. Opp- og nedstigning gjøres ved at den endrer sin egen oppdrift ved et innebygget hydraulisk pumpesystem. Med 5-10 dagers mellomrom stiger de opp fra dypet til overflaten samtidig som de måler i vannsøylen. Bøyene er utstyrt med sensorer for å måle trykk, temperatur, saltnivå, oksygeninnhold og andre biogeokjemiske parametre som er viktige for beskrivelse av økosystemet. Når bøyene er i overflaten sendes dataene til land via satellitt. Deretter vil de synke ned i dypet igjen inntil den gjentar oppstigningen etter 5-10 dager. Slik kan en bøye fortsette i flere år (cirka 150-200 sykluser). Forskningsdata fra bøyene vil være nesten umiddelbart tilgjengelige for alle brukere via Internett, innen 24 timer etter observasjonene er gjort. Alle dataene som samles blir kontrollert slik at de vil ha høy vitenskapelig kvalitet og vil være av uvurderlig betydning for forskning, overvåkning og klimamodellering. Målsetningen er å ha over 30 bøyer samtidig drivende i de nordiske hav, Barentshavet og Polhavet. NorArgo2 har i løpet av prosjektperioden så langt (2018-2022) satt ut 56 Argo bøyer. Det er i dag 45 norske Argo bøyer som er operative som gjør at Norge er den ledende nasjonen i De nordiske hav. Norge er også den eneste nasjonen som har Argo bøyer utstyrt med biogeokjemiske sensorer og bøyer som kan ta profiler ned til 4000 m dyp i De nordiske hav. Bøyene er en del av et felles, europeisk overvåkningssystem for havet, Euro-Argo, som igjen representerer det europeiske bidraget til det globale Argo. Data fra bøyene er viktig for å kunne forstå prosessene i havet og hvilken rolle de spiller i en større klimasammenheng. Kunnskapen er også nødvendig for å kunne forske på økosystemet i havet og marin biologi generelt. En bedre forståelse av tilstanden i havet og den globale klimautviklingen er dessuten vesentlig for at Norge skal lykkes i å forvalte havområdene og ressursene i havet på en best mulig måte.

NorArgo2 will establish a sustainable and cost-effective observing system for the Arctic, by operating and maintaining an array of 32 autonomous vertical profiling floats, Argo floats, in the Arctic. They will provide high-quality and near-real time vertical profiles of pressure, temperature, salinity and additional biogeochemical parameters, as well as drift velocity of the floats with ~weekly temporal resolution. NorArgo2 will extend the existing infrastructure NorArgo, which is on the Norwegian infrastructure roadmap, with improved grid coverage, additional biogeochemical sensors, and into new areas such as the Barents Sea and Arctic Ocean. It will provide validated data sets that are freely and easily accessible. NorArgo2 will apply for full membership in the Euro-Argo ERIC, contribute to the Euro-Argo ERIC Roadmap and the international core and biogeochemical (BGC) Argo programmes, and the extension into the deep ocean. The Argo floats will be operating and deployed in the Nordic Seas, the Barents Sea and the European part of the Arctic Ocean. A deployment of approximately 13 floats per year is required to keep the target of 32 operating floats all the time. Argo floats with different equipment and properties will be used. These include Argo floats with standards sensors (pressure, temperature and salinity), Argo floats with additional biogeochemical sensors (for oxygen, chlorophyll, nitrate, pH, suspended particles, and irradiance), and Argo floats for the deep ocean. NorArgo2 will make Argo attractive for new users, both scientists and non-scientists. Hence, NorArgo2 will provide Norway with state-of-the-art instrumentation and cost effective tools that will provide the observations required to monitor and understand climate change and its biogeochemical and ecosystem consequences in Norwegian and adjacent water.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder