Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Node of the International Neuroinformatic Coordinating Facility

Alternativ tittel: Nasjonal node i nevroinformatikk - INCF

Tildelt: kr 5,0 mill.

Hjerneforskning er interdisiplinær. Det er en betydelig utfordring å organisere og analysere de store datamengdene som samles inn med de mange ulike teknologiene og metodene som er i bruk. Innhenting av kunnskap om hjernens struktur og funksjon i det friske og det syke individ forutsetter at de mange ulike datatypene bringes sammen og kombineres. Nevroinformatikken utvikler metodene for å muliggjøre avansert dataintegrasjon. Den internasjonale organisasjonen INCF - International Neuroinformatics Coordinating Facility - fremmer utviklingen av dette fagfeltet gjennom et nettverk av nasjonale noder. INCF bidrar til å fremme avansert gjenbruk av data og reproduserbar forskning ved å fremme utvikling av standarder, mønsterpraksis, infrastrukturutvikling og samarbeidsprosjekter initiert av nevroforskningsmiljøene. Den norske noden har bidratt til å etablere standarder og mønsterpraksis for ulike kategorier av nevroforskningsdata. Resultatene omfatter anbefalinger for mønsterpraksis for rapportering av nevroanatomiske data og bruk av digitale atlasressurser. Ny programvare for forankring av nevroanatomiske bildedata til standardiserte 3-D hjerneatlas er publisert og gjort tilgjengelig. Et pilotprosjekt er igangsatt for å skape et VR verktøy for bruk av et digitalt atlas av rottehjernen til utdanningsformål (atlaset er en ressurs utviklet av noden og EU Human Brain Project). Piloten er tatt i bruk ved NTNU og planlegges overført til en AR (augmented reality) plattform i 2021. Nodens webside, www.incf.no, gjør verktøy, ressurser og tjenester for nevroinformatikk tilgjengelige for forskere i Norge. Disse dekker områdene 1) digitale hjerneatlas, 2) webapplikasjon for å organisere mikroskopiske bildedata fra hjernen og forankre bildene til referanseatlas av hjernen for analyse og søkbarhet og 3) modellering av hjernefunksjon. Noden arrangerer regelmessig forskerkurs for bruk av digitale hjerneatlas og vil fortsette tilretteleggingen for økt bruk av infrastrukturen med kurs og opplæring i samarbeid med Den nasjonale forskningsskolen for nevrovitenskap. Noden har utviklet undervisningsmateriell for nevroinformatikkverktøyet LFPy brukt til modellering av elektrisk signal og anvendt dette på flere forskerskoler og konferanser. En bok på tematikken er under utarbeidelse.. Noden har også bidratt til å bygge ut demens-databasen i det sikre datalagringsmiljøet ved Tjeneste for Sensitiv Databehandling, TSD. Denne har blitt en viktig ressurs for forskere i Norge og i utvidede nettverkssamarbeid. Databasen inneholder materiale fra > 900 unike undersøkelser, inkludert oppfølginger med multimodale bildedannende teknikker, og er tatt i bruk ved flere universiteter og sykehus i Norge. Kompetansen og kapasiteten for avansert bildebehandling og stor-dataanalyse med utsiling av funn og egenskaper i datagrunnlaget ved hjelp av maskinlæring, inkludert dyp læring, er styrket.

Neuroscience - integrated with many other research fields - has seen an explosion in the number of large and multidisciplinary datasets which provide a major challenge to store and analyse efficiently. Understanding the structure, function, and development of the nervous system in health and disease requires the use of new approaches for making efficient use of the wealth of data produced. Neuroinformatics contributes to developing and implementing such solutions, focusing on advanced and seamless integration of data. The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF) promotes global neuroinformatics through a network of national nodes with the objective of advancing international awareness of the field, advance data re-use and reproducibility through development of standards, best practices and infrastructure developments, and by catalyzing community-driven collaborative brain research projects. The INCF Norwegian node has over the last years established tools and infrastructure for digital brain atlasing, sharing, re-use and integration of image data through the use of atlases, and advanced computational modeling. In the next phase, the Node will reach out to Norwegian research groups to increase the user base of the established infrastructure through a range of activities. The Node will establish 1) education and training in neuroinformatics in collaboration with the Norwegian Research School in Neuroscience, 2) collaborative research projects with a network of scientists in Norway, as a vehicle to increase uptake and further user-driven development of neuroinformatics tools and infrastructures, and 3) links between the existing Node infrastructures from the previous phase and new infrastructure for dementia disease research. The Node will use a range of approaches for dissemination and two way communication with researchers at all levels, through the web, workshops and events, and the active participation in the INCF Special Interest Groups.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering