Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Changing health along the Syrian refugees trajectories to Norway. Somatic and mental health relationships and implication for treatment.

Alternativ tittel: Endringer i helse- og helsebehov blant Syriske flyktninger på vei til Norge

Tildelt: kr 11,1 mill.

Snart vil 200.000 flyktninger være bosatt i Norge. For tiden er halvparten av asylsøkere til Norge fra Syria, og de fleste av dem får permanent flyktningstatus. Man vet likevel lite om sykdomsbyrden til disse flyktningene når de kommer til Norge, om hvordan deres somatisk og psykisk helse endres i løpet av de forskjellige migrasjonsfasene. Vi vet heller ikke hvilke helsebehov flyktningene selv opplever eller hvordan samfunnet skal tilby likeverdige helsetjenester til denne voksende gruppen. Blant voksne asylsøkere og flyktninger fra Syria som kommer til Norge, vår studie har som mål å undersøke i et migrasjonsperspektiv: 1) forandringer i fysiske og psykiske problemer; 2) sammenhenger mellom psykisk og fysisk helse; 3) selvrapportert helse, livskvalitet, tilgang til helsetjenester og udekkede medisinske behov; 4) sammenhengen mellom selvrapportert helse og livskvalitet og tilgang og behov til helsetjenester. Dessuten, vil de kliniske implikasjoner av sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse testes ved å måle effekten av to ulike behandlinger, individuell fysioterapi og gruppebasert psykologisk behandling, på både fysisk og psykisk helse. Vår studie vil gi verdifull informasjon for utvikling av hensiktsmessige og likeverdige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger. Selv om vår undersøkelse vil bare omfatte flyktninger fra Syria, resultatene vil sannsynligvis være gjeldende enhver asylsøker / flyktning gruppe.

Norway received over 30.000 asylum seekers in 2015 and the number of refugees in the country will soon reach a total of 200.000. Refugees living in Norway have higher burden of disease than other migrants and are underrepresented in the labour market. The associations between somatic and mental health for this population is barely explored, but several studies show the challenge of adequately diagnosing immigrants from non-Western countries with specific diseases, which hinders correct treatment and rehabilitation processes, and decreases the satisfaction of patients with the health care system. Although the healthy immigrant effect is described also for refugees and there is evidence of rapid deterioration of their health once in the host country, little is known about the interactive development of somatic and mental disease through the migration path, this is to say, pre-departure, at interception and at destination, for these patients. For asylum seekers and refugees from Syria on their way to or already living in Norway, this project will determine the risk factors for negative development of somatic and mental health and for increase of unmet health care needs, through the different stages of the migration process. Also, the clinical implications of the associations between mental and somatic health will be tested by measuring the effect of two different treatments, individual physiotherapy and group-based psychological treatment, on both somatic and mental health. Therefore, our results will provide valuable information about the high health risk stages of the migration path, enabling preventive strategies at these points, and about the implications of the interactions between somatic and mental health for the design of health care for asylum seekers and refugees. Although our study will only include refugees from Syria through to enable a trajectory approach, we believe our results will universally apply to any asylum seeker/refugee group.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering