Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation

Alternativ tittel: Norsk laboratorium for mineral- og materialkarakterisering

Tildelt: kr 54,9 mill.

Norsk laboratorium for mineral- og materialkarakterisering (MiMaC) er en nasjonal infrastruktur som dekker hele verdikjeden fra mineraler til materialer. Infrastrukturen brukes i forskning på mineraler, metaller og avanserte materialer. Ved å se hele verdikjeden under ett åpnes det store muligheter for tverrfaglig forskning og industriutvikling. Det er et nasjonalt næringspolitisk mål å utnytte mineralressurser i større grad, herunder sekundære ressurser. Potensialet for innovasjon i mineral- og metallurgiindustrien er stor i Norge. Men industrien står overfor store utfordringer i utnyttelsen av mineraler som krever mer komplekse metoder for å kunne utvinnes. Samtidig stilles det større krav til å kunne utnytte materialer som allerede er i bruk etter endt levetid. For å vurdere om ressurser er økonomisk bærekraftige for industrien er det av stor betydning å ha nasjonal kompetanse og kunne bygge på sterke nasjonale forskningsmiljøer. MiMaC har etablert en infrastruktur for å karakterisere strukturer og kjemiske egenskaper hos mineraler, metaller og avanserte nanomaterialer. Laboratoriet kan utføre karakterisering i 1-3 dimensjoner, fra atom- til mikrometerskala, og ned til ppb-nivå høysensitiv kjemisk analyse. Laboratoriet har som mål å være internasjonalt ledende innen mineral- og materialkarakterisering av materialer for bærekraftige ressursutnyttelse, heriblant materialer for batteriteknologi, silisium og sekundær ressursutnyttelse (resirkulering og urban mining). MiMaC bygger videre på eksisterende laboratorier ved NTNU, SINTEF og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Laboratoriet styrker grunnleggende og anvendt forskning innenfor mineraler og materialer gjennom tverrfaglig forskning. Dette vil ha stor betydning for innovasjon i mineral- og metallindustrien i Norge. MiMaC er også en sentral infrastruktur innen forskning på funksjonelle organiske og uorganiske materialer. Siden 2022 har MiMaC hatt status som Geminisenter, hvor et av målene er skape flere tverrfaglige prosjekter med bakgrunn i infrastrukturen. Partnere: NTNU (PL), Norges Geologiske Undersøkelse, SINTEF Industri Finansiering: Norges forskningsråd, NTNU, NGU og SINTEF

The proposed infrastructure, MiMaC, is aimed at establishing a world-leading national laboratory for multi-scale (atomic to micron) and multi-dimensional (from 1D to 3D) structure characterisation and high-sensitivity (down to ppb level) chemical analysis of minerals, metals and advanced nano materials. The national laboratory will be based on a further development, upgrading and coordination of the existing laboratories, located at each node of the three consortium members NTNU, NGU and SINTEF. A series of state-of-the-art instruments of national importance will be invested, which include - 3D Atom Probe Tomography (APT) for 3D chemical and structural analysis at the nm scale. -Field Emission Electron Probe Micro-Analyser (FE–EPMA), for µm-level chemical and structural analysis. -Automated Mineralogy System (AMS) for efficient mineral characterisation. -Two sets of complementary Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (LA–SS–ICP–MS and LA–QqQ–ICP–MS/MS) for chemical and isotopic mineral analysis and mapping, and inorganic and hybrid organic-inorganic materials analysis. The total budget for the proposed infrastructure is 84.827 MNOK (with 54.942 MNOK in NFR support). Such a national infrastructure is highly complementary to the existing micro/nano structure characterisation infrastructures in Norway, e.g. NorTEM, NanoLab, NorFab and RECX. MiMaC will strengthen the fundamental and applied research environments of academic institutions and the innovation in mineral and metallurgical industries. It will also facilitate the research fields of nano and advanced materials in Norway. The value-chain approach from minerals to materials will open for new cross-disciplinary research opportunities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder