Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long acting naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for sustained abstinence and recovery.

Alternativ tittel: Langtidsvirkende naltrekson mot opioid-avhengighet: fokus på psykiske,somatiske og sosiale faktorer av betydning for rusfrihet og recovery.

Tildelt: kr 16,2 mill.

Avhengighet av opioider har en rekke negative konsekvenser både for pasienten, deres slektninger og for samfunnet. Langtidseffektene av ulike behandlingstilnærminger er varierende og generelt lave.Prosjektet undersøker hvordan langsiktig avholdenhet fra opioider påvirker pasientens psykiske og somatiske helse og hvordan slik legemiddel-assistert avholdenhet kan fremme en personlig rehabiliterings-prosess. Videre vil vi utforske pasientenes holdninger til slik behandling og faktorer som gjør at de velger å fortsette med en slik rus-blokkerende behandling over tid.I prosjektet vil vi innhente opplysninger fra pasientene, kommune- og spesialisthelsetjenesten, fastleger og nasjonale helseregistre. For å klare avholdenhet fra opioider, får pasientene månedlige injeksjoner av langtidsvirkende naltrekson (XR-NTX), en ny behandling for opioid avhengighet som blokkerer relevante opioid-reseptorer, og som derved hindrer rusopplevelsen og faren for overdose av slike rusmidler. Studien er delt opp i 4 arbeidspakker, 1) behandling med langtidsvirkende naltrekson (XR-NTX) og innsamling av data via spørreskjema, 2) kvalitative intervju med pasienter og pårørende, 3) helseøkonomi og 4) adferdsvurdering. Studien er detaljert planlagt i en protokoll godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Statens legemiddelverk og personvernombud ved hvert helseforetak.

This proposal aims at exploring how voluntarily XR-NTX induced long term abstinence from opioids may improve mental or somatic health problems and recovery with regard to illicit drug use, work-,school- and housing situation in patients with opioid addiction.The project utilizes the joint resources of patients, community-and specialist health service providers and national registries.The project includes a study of XR-NTX used in a clinical setting - a novel treatment not yet approved in the EU. XR-NTX blocks relevant opioid receptors and thereby prevents intoxication or getting high on opioids. All study procedures will be performed in full accordance with Good Clinical Practice (GCP), including GCP courses for all personnel, independent monitoring of data and a GCP-compliant database with complete entry tracking and data verification. We will investigate the following: a)Possible changes in mental and somatic health symptoms and status, related to the continued XR-NTX induced abstinence from opioids, assessed by health workers. b)Assessment of patients recovery process in the treatment period c) A qualitative study on enablers and barriers to agreeing to, and continuing over time with XR-NTX d) Patients conceptualization of possible changes in mental and somatic health symptoms and status before and after long-term abstinence from opioids. e) Self-reported patient needs, met or unmet,during the recovery process. f) A health economic study comparing registry data on estimated costs of three treatment modalities for opioid addiction: The novel 4-weekly XR-NTX injections, conventional opioid maintenance treatment (LAR /OMT) and no medication treatment. This study proposal applies for funding of 3 PhD candidates and 1 postdoctoral candidate, and will require comprehensive collaboration between community based and hospital addiction services and also involve user representatives / co-researchers.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering