Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase III)

Alternativ tittel: Marinteknologiske Laboratoriene - Nødvendig Oppgradering og Utvikling (Fase III)

Tildelt: kr 28,5 mill.

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations and Systems). Den Marinteknisk senter er en av de ledende forskning og utdannings institusjon innen marinhydrodynamikk og marinekonstruksjoneri verden. I 70 år har universiteter, forskningsinstitutter, næringsaktører, og kunder fra hele verden brukt laboratoriene på SINTEF Ocean til utvikling av kunnskap, forskning, og produkter. Etter mange års drift trenger laboratoriene vesentlig og viktig oppgradering slik at forskningsmiljøene på Marinteknisksenteret kan fortsatt beholde sin plass på toppen innen marinteknologiskforskning i verden. Hovedoppgraderingene er: - Oppgradering av gulvskinnene, lab-infrastruktur, og testriggn i den stor slepetanken - Ny bevegelige bunn i Havbassenget - Oppgradert vær (bølger, strøm og vind) genereringsmulighet i Havbassenget - Installasjon av en ny måleseksjon i kavitasjonstunnelen for avansert strømningvisualisering - Oppgradering av utstyr i Marinkontruksjonslaboratoriet. Prosjektet er planlagt over 3 faser fra 2014-2022.

The Marine Technology Centre consists of the three parties NTNU (Dept. of Marine Technology), MARINTEK (an institute in the SINTEF-group) and Centre for Autonomous Marine Operations and Systems(AMOS - center of excellence). The Marine Technology Centre is one of the strongest research and educational institutions within Marine Hydrodynamics and Marine Structures worldwide. Its laboratories were already by the outset considered as a national laboratory. After many years of intensive operation, the laboratories now need major upgrades, in order for the research environment at the Marine Technology Centre to stay in the forefront of marine technology research. The project consists of the following main items: - Upgrade of railing, structure, and test rigs in the large towing tank - New movable bottom for the ocean basin - Upgraded current and weather generation in the ocean basin - Installation of new test section in the cavitation tunnel for PIV and flow vizualisation studies - Upgrading of equipment in the Marine Structures laboratory The project is planned for six years 2014-2019, with a total investment budget of NOK 164 million. The project is divided into 3 phases. Phase 1 and 2 have been approved and granted funding (2014-2018).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder