Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Regional mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon i Trøndelag

Alternativ tittel: Regional mobilization of enterprises to research-based innovation in Trøndelag.

Tildelt: kr 19,3 mill.

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i Trøndelag. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv. Prosjektet har som mål å mobilisere flere bedrifter til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid og til å utnytte kompetansen som finnes ved nasjonale og regionale forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målgruppen for ordningen er bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring som kan dra nytte av et tettere samarbeid med studenter og/eller forskere. I DistriktForsk tilbys virkemidler som kompetansemegling, forprosjekt, oppgavestøtte til studenter og nettverksmøter. Som følge av at Trøndelag har et svært mangfoldig næringsliv, legges det ingen begrensinger med hensyn til hvilke næringer eller bransjer som kan benytte seg av ordningen.

-

Trøndelag ligger høyt på nasjonal FoU-statistikk, men over 90 % av forskningen foregår i og rundt Trondheim. Det er naturlig og svært positivt at Trondheim har høy forskningsaktivitet, men for å oppnå økt verdiskaping og konkurranseevne i hele Trøndelag er det behov for å øke FoU-aktiviteten også i distriktene . FoU-strategien vår peker også på dette, og på viktigheten av mobilisering og koordinert virkemiddelbruk i koblingen mellom praksis og akademia. Hovedhensikten med DistriktForsk har derfor hele tiden vært å mobilisere distriktsbedrifter til økt bruk av forskning og utvikling (FoU) i sitt innovasjonsarbeid. Vi skal oppnå de nevnte målene ved å benytte oss av de samme virkemidlene som vi har gjort så langt. På denne måten sikrer vi kontinuitet i arbeidet for alle parter, noe som er viktig for å bygge tillit og gode relasjoner mellom aktørene. Gjennom dette kan vi bygge et enda sterkere Trønder-lag for mobilisering til FoU.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene