Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

Alternativ tittel: MANULAB: Norsk forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon

Tildelt: kr 78,0 mill.

MANULAB er nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Intensjonen til MANULAB er å støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping. MANULAB muliggjør grunnleggende forskning som supplerer andre eksisterende og planlagte infrastrukturer og sentre som katapult sentre. Laboratoriene består av avansert vitenskapelig utstyr, MANULAB har avansert utstyr for eksempelvis additiv tilvirkning (3D-printing), sammenføyningsteknologi, metalforming, materialkarakterisering, robotteknikk, produksjon av lettvekts komponenter.

MANULAB is a national research infrastructure for manufacturing research and the goal is to create an infrastructure capable of performing cutting edge research with state-of-the art equipment, and to support the Norwegian manufacturing industry to increase its global competitiveness and sustainable value adding. MANULAB enables basic research complementary to other existing and planned infrastructure and centres such as catapult centres. The laboratories will be advanced scientific equipment and facilities, a scientific database and e-infrastructure. Sensors and cameras are connect all physical equipment at the four geographical locations in a industry 4.0 / Cyber-physical Manufacturing System (CPMS) to form one united virtual laboratory. Digital twin, Internet of Things, remote supervision and control will make physical presence less important. Research data and metadata will be collected and stored in a database. MANULAB will invest in equipment for additive manufacturing (a.k.a. 3D-printing), joining technologies, robotics, manufacturing of light weight parts, industry 4.0/CPMS including learning factories for social science research on the next generation operators and engineers. Effective laser welding of thick section steel, one-piece-flow adaptive and flexible automation, next generation aluminium pars manufacturing, high-quality additive manufacturing for mass customisation are some of the research challenges the infrastructure will contribute to solve. MANULAB have a physical level with hardware, machines, sensors etc., a virtual level as a digital twin of the physical level, numerical modelling, simulation and optimisation, and a finally a human or socio-technical level. It will be a full-scale test centre for CPMS, with the use of wireless sensor networks, RFID tracking etc. This way will the infrastructure facilitate research at basic technology and process level as well as manufacturing systems and organisational level.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder