Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2016 - a national e-infrastructure for science

Alternativ tittel: E-INFRA 2016 - Nasjonal e-Infrastruktur for vitenskap

Tildelt: kr 115,1 mill.

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ved norske universiteter og høgskoler, samt andre organisasjoner og prosjekter med offentlig finansiering. E-INFRA 2016 er fase 2 i prosessen med å redusere antall nasjonale beregnings- og lagringsinfrastrukturer fra 4 HPC maskiner ved hvert av de 4 eldste universitetene til en datasentrisk infrastruktur med kun 2 HPC maskiner og et georeplikert lagringsanlegg fysisk lokalisert ved UiT og NTNU. Fase 1 bestod i anskaffelse av HPC maskin nummer 1, Fram, og lagringsanlegget NIRD (National Infrastructure for Research Data) Målsettingen for fase 2 (dette prosjektet) er konkret å komplettere denne prosessen ved: 1. Innkjøp, installasjon og igangsetting av HPC maskin nummer 2 (B1) som skal være lokalisert ved NTNU. 2. Utvidelse av eksisterende infrastruktur anskaffet i fase 1, herunder HW for lagring, beregning og tjenesteplattform. 3. Tilegne Sigma2 TSD ressurser

The overall scope of this project is to secure sufficient funding for investments in computing and storage resources for the national e-infrastructure for the period 2018 - 2019. The project represents phase 2 of the planned renewal and expansion of the national e-infrastructure which started with phase 1 in 2016 funded by the project "E-INFRA 2014 - a national e-infrastructure for science". The project will ensure that national research communities have access to state-of-the-art e-infrastructure for science. Main project deliveries are: 1. Implementation of phase 2 of the plan reducing the number of national HPC systems from four to two by replacing Abel (UiO) and Stallo (UiT) by a new system (called B1) located at NTNU 2. Expansion of the HPC machine installed in phase 1 (A1) in order to secure enough capacity until B1 is in production 3. Expansion of NIRD (National Infrastructure for Research Data) securing capacity in line with the growth in need for data storage 4. Renewal of the existing infrastructure for TSD (services for sensitive data) by replacing the dedicated service platform, data storage and HPC system

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder