Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

FoU reise til USA for offshore system pilot prosjekt

Tildelt: kr 27 000

Selskapet har utviklet en ny type elektrisk, robotisert boreutstyr. Kvalifiseringen av teknologien går igjennom verkstedstester, tester på land rigg og til slutt offshore testing. Selskapet har fått til piloter på land rigger og offshore for enkelt-roboter, men mangler å bevise hele det robotiserte boredekks-systemet samlet på en offshore installasjon. Gjennom kontakter i globale rigg og serviceselskaper, ønsker Robotic Drilling Systems AS nå å gå mer konkret dialog med selskapene for å se på muligheten for å igangsette FoU prosjekt for implementering av hele systemet på offshore pilot.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid