Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Infrastructure development of the Norwegian node (SIOS InfraNOR) - revised

Alternativ tittel: Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Utvikling av infrastrukturen i den norske noden - revidert

Tildelt: kr 94,3 mill.

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Globale klimamodeller viser at polarområdene spiller en viktig rolle i jordas klimasystem. Det er i Arktis at klimaendringene skjer fortest, og det er anslått at temperaturene her vil øke med mellom 4 og 8 grader i snitt innen 2100. Samtidig vil mengden nedbør øke betydelig. Dette har alvorlige konsekvenser for både mennesker og miljøet, ikke bare i Arktis, men globalt. På bakgrunn av dette er Svalbard en viktig plattform for forskning innenfor klima og miljø. Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er et konsortium av internasjonale forskningsinstitusjoner som eier forskningsinfrastruktur og / eller driver forskning på Svalbard. SIOS knytter miljøvitenskapelig forskning fra de forskjellige partnerne sammen i et koordinert nettverk og derfor er SIOS en prioritert forskningsinfrastruktur både i Norge og Europa. SIOS-InfraNor søknaden bidrar til dette nettverket med ny og oppgradert infrastruktur for marin, terrestrisk og atmosfære forskning i Svalbard og havområdene rundt. SIOS-InfraNor er dermed et betydelig norsk bidrag til styrkingen av SIOS observasjonssystemet som bygger på det eksisterende nettverket. Denne investeringen vil bidra til å løse vanskelige problemstillinger rundt globale miljø- og klimaendringer. SIOS tilbyr tilgang til infrastruktur, verktøy og tjenester på vegne av medlemmene, i tillegg til utvikling av nye metoder og økt bruk at satellittdata. SIOS samarbeider med organisasjoner over hele Arktis ved å dele data og metoder, og bidrar til en bedre forståelse av endringene som skjer i Arktis og hvordan det påvirker jorda.

Environmental change is one of the most important challenges facing humankind and nature today. Global climate models demonstrate that Polar Regions play a crucial role in the Earth's climate system. The Arctic region will probably experience the most severe climate change worldwide with an anticipated warming of four to eight degrees (annual average) and a significant increase in precipitation by the end of the 21st century. Svalbard, situated in the High Arctic, is consequently an important arena for investigations of environmental and climate change. The Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) is a distributed world-class research infrastructure that is developing a coordinated regional network for long-term monitoring and research. The SIOS-InfraNor proposal will strengthen the Norwegian node of SIOS with a coordinated and state-of-the-art observation network for marine, terrestrial and atmospheric research to be implemented and operated in and around Svalbard. Based on new and upgraded research infrastructure SIOS-InfraNor will help to address Earth System Science questions related to Global Change. SIOS is offering a single-point of access to infrastructure, tools and services owned or operated by its members. It also stimulates continuous development of methods, ground-based observations and increased use of the available remote sensing resources. SIOS will link with other observational infrastructures across the Arctic to share data and best practice, contributing to a pan-Arctic observational structure that facilitates better regional modelling and understanding of the role of the Arctic in the Earth System.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder