Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Archaeological Digital Excavation Documentation

Alternativ tittel: Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon

Tildelt: kr 16,4 mill.

ADED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentation / Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon) gir tilgang til dokumentasjon fra utgravninger i Norge. UniMus:Kultur-samarbeidet gir fri og samlet tilgang til arkeologiske gjenstander og bilder fra universitetsmuseene i Oslo (Kulturhistorisk museum), Stavanger (Arkeologisk museum), Bergen (Universitetsmuseet), Trondheim (Vitenskapsmuseet) og Tromsø (Tromsø museum) på unimus.no. ADED integreres i UniMus:Kultur-samarbeidet og gjør det mulig å se utgravninger, fotografier og gjenstander i sammenheng. ADED har også lenker til Kulturminnesøk (kulturminnesok.no). Partnere i ADED er Riksantikvaren og de nevnte universitetsmuseene i Oslo, Stavanger, Bergen og Tromsø. Vitenskapsmuseet i Trondheim er også inkludert. Prosjektleder er Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Universitetsmuseene gjennomfører om lag 150 utgravninger i året. Utgravningsrapporter blir publisert digitalt, men den detaljerte dokumentasjonen har vært lagret som separate datasett, og det har ikke vært mulig å søke på tvers eller laste ned slike datasett samlet. ADED gjør det mulig å søke og få oversikt over observasjoner fra undersøkelser i hele landet. Både detaljer som stolpehull og oversikter som hus og graver kan vises på kart og lastes ned som datasett. ADED vil åpne nye muligheter for arkeologisk forskning og samtidig gjøre de arkeologiske utgravningene mer tilgjengelige for alle som er interessert i norsk forhistorie.

The Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED) will be an infrastructure for all digitally born excavation data in Norway. Whereas storage of such data until now has been subject of local solutions, and nly been available locally, ADED will make these data available in a common database for use in research as well as heritage management and for the public in general. The most important result is that this cross regional access to large digital datasets opens for research questions that have hitherto not been solvable. ADED will also be one more step in integrating all Norwegian archaeological databases in an accessible, seamless infrastructure. Due to the unique nature of Norwegian heritage management, the process of establishing and operating an infrastructure like this will be an unprecedented asset for Norwegian archaeological research milieus concerning international funding and partnerships.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder