Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

REcycled well-PLUGging materials to improve the outcome of CO2 reservoir-storage facilities

Alternativ tittel: REsirkulert brønnPLUGgingsmateriale for å forbedre resultatet av CO2 lagring i geologiske reservoarer

Tildelt: kr 1,2 mill.

Det er potensielt plass til 1500 ganger så mye CO2 som Norges årlige utslipp på Norsk kontinentalsokkel (Kilde: NPD). Ved bruk av vårt produkt RePlug(R) vil CO2-lagring i geologiske formasjoner skje raskere og sikrere på norsk kontinentalsokkel. CO2-lagringsprosjekter i geologiske formasjoner på sokkelen vil gi Norge muligheten til å overoppnå klimamålene våre. Målet med prosjektet RePlug var å utvikle og teste et nytt materiale som kan brukes for Plugging og avslutning (PnA) av CO2 brønner. Dette gjelder særskilt de brønnene som krysser formasjoner med potensiale for CO2-lagring. Vårt tilsetningsmateriale med navn RePlug(R) har i dette prosjektet vist at det vil øke levetiden til en sementplugg som eksponeres for CO2 og forhindre lekkasje av CO2 til atmosfæren. RePlug(R) er et fremtidsrettet og miljøvennlig tilsetningsmateriale for Portland Sement. Ved å bruke Portland Sement som en platform vil RePlug(R) få korteste vei til markedet i og med at Portland Sement er verdensledende og det eksisterer 200 års erfaring med materialet på verdensbasis. Når RePlug(R) bruker Portland G sement systemet som en platform blir NORSOK standarden ivaretatt for bedre brønnstyring og PnA. Hovedfunnet i vårt IPN prosjekt er at jo mer RePlug(R) er utsatt for en ytre påvirkning (for eksempel av væring), jo bedre blir sementblandingen. I dette prosjektet har ReStone AS oppdaget at RePlug(R) kan brukes i CO2-brønner, men også i nye ordinære oljebrønner, i petroleumsbrønner som skal forlates permanent og for brønner i områder hvor det kan være CO2 tilstede. Dette er fordi at produktet gir svært sterkt ønskede egenskaper som i dag ikke er tilgjengelig for ordinær brønnsement. ReStone AS har derfor sendt inn en patentsøknad for RePlug(R). RePlug(R) er også blitt registrert som varemerke. RePlug(R) er testet og verifisert av SINTEF Petroleum AS. RePlug(R) har følgende egenskaper: Selvhelende og resistent mot CO2 Den kan bli designet slik at den deformeres ved duktil knusning og ikke i form av et sprøtt brudd Den reagerer med formasjonsvann og reduserer porøsitet og permeabilitet Porøsiteten reduserers betraktelig i perioder ved knusning Har 20-30% lavere CO2 avtrykk enn ordinær Portland G sement Ekspandere litt (krymper ikke) når den setter seg Tidlige tester gir lovende resultater mot bedre binding til stål og formasjon RePlug(R) er PLONOR vennlig, det vil si at stoffet vil kunne brukes i Nordsjøen ReStone AS samarbeidet med SINTEF Petroleum AS for å forsikre oss om effektiv og erfaren gjennomføring av tester og kvalifisering av RePlug(R). De testet materialene under relevante trykk og temperaturforhold og undersøkte hvordan blandingen reagerte når det ble eksponert for CO2-mettede sjøvannsløsninger. Vårt produkt fikk 90% mindre porøsitet ved eksponering til denne blandingen til CO2 i en uke. Dette betyr at ReStones produkter vil gi en ny måte å øke sjansen for at CO2-lagring i geologiske formasjoner blir en suksess. ReStone hadde som eget mål i prosjektet å øke vår kompetanse for å lede en slik produktutvikling innen P&A og sementering. ReStone AS har brukt vår kunnskap om stein, miljø, geokjemi, petrologi, strukturgeologi, geomekanikk, kunnskap om CO2-lagring i geologiske formasjoner, og om olje- og gassfeltene på norsk sokkel i dette prosjektet. Vi har deltatt på kurs og seminarer, og presentert RePlug(R) etter særlig invitasjon fra Norsk Olje og Gass på den årlige Plugging and Abandonment Forum 2017. Vi representerte også CLIMIT IPN på Oslo Innovation Week. Vi har presentert RePlug(R) hos alle de store petroleumsselskapene i Norge og fått gode tilbakemeldinger, noe som har økt våre muligheter for å skape et produkt som vil være en suksess ikke bare på Norsk Kontinentalsokkel men også internasjonalt.

ReStones vision is to reduce the environmental footprint of waste rock while creating value for our customers. We are using our combined knowledge of waste rock, environment, geochemistry and petrology, CCS, and expertise in the oil and gas fields of the North Sea to develop this product. We are proposing to develop and test rock waste material as a part of permanent plugs in oil and gas wells, particularly when they are penetrating potential CO2-storage facilities. The material RePlug(TM) will increase the cement-plug lifetime after abandonment of wells. ReStone is working with SINTEF Petroleum AS to ensure the efficient and experienced execution of tests and qualifications. If successful, ReStones products may introduce a new way to improve the integrity of carbon-dioxide storage (CCS) sites. ReStone are testing our product to get closer to market, the projects implications is to improve existing technology. This will potentially speed up how the world is getting closer to the actual execution of CCS and thus reaching the Paris agreement goal of limiting climate change by creating CO2-storage businesses on the Norwegian Continental Shelf.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering