Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Molecular Imaging Infrastructure

Alternativ tittel: Norsk infrastruktur for biomedisinsk avbildning

Tildelt: kr 46,0 mill.

The Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM) er en nasjonal infrastruktur for biomedisinsk avbildning og en node i den europeiske forskningsinfrastrukturen for bildedannende teknologier innen biologisk og biomedisinsk vitenskap (Euro-BioImaging ERIC). Bildedannende teknologier er helt sentrale i framtidens biologi og medisin. De er viktige for å skape ny kunnskap innen bioteknologi, molekylær biologi, fysiologi, forståelse av sykdomsprosesser og utvikling av nye behandlingsmetoder. Metoder for molekylær avbildning in vivo i dyremodeller utgjør et viktig bindeledd for overføring av kunnskap generert i biomedisinsk basalforskning til nye teknologier og metoder som kan forbedre pasientbehandling. Ny bildedannende teknologi, metoder og applikasjoner er i rask utvikling. Utstyret er dyrt og med mange avanserte muligheter og applikasjoner, og det er derfor en stor utfordring å til enhver tid kunne tilby forskere og industri tilgang de beste og mest avanserte avbildningsmetodene samt kunnskap og kompetanse til å tilpasse bruken av teknologien til ulike forskningsspørsmål og prosjekter. Med etableringen av NORMOLIM som en nasjonal infrastruktur for biomedisinsk avbildning ønsker vi å møte disse utfordringene ved å oppgradere den infrastrukturen og utstyret som allerede i dag er tilgjengelig, integrere den med nytt utstyr som gir tilgang til nye bildedannende teknologier og slik oppnå internasjonal state-of-the-art. NORMOLIM vil fungere som en distribuert node med tre fysiske steder lokalisert i Trondheim (NTNU), Oslo (OUS-Ullevål) og Bergen (UiB). NORMOLIM vil tilby åpen tilgang for norske og europeiske forskere fra akademia og industri til et bredt spekter av avansert, høyteknologisk utstyr for biomedisinsk avbildning (Magnetisk Resonans, PET, ultralyd og in vivo optisk avbildning) med spesielt fokus på metoder for molekylær avbildning in vivo i dyremodeller.

Imaging technologies are core disciplines of tomorrows biology and medicine. They are important for enabling new knowledge in biotechnology, molecular biology, physiology, disease process, and new therapies. The NORMOLIM infrastructure has been established to focus on imaging technologies and methods in the area of in-vivo molecular imaging; limited to in-vivo imaging in animal model systems (experimental models of disease and transgenic mice/rats). This research area is an important link for translation between breakthroughs in basic biomedical research and new technology and methods that can improve patient management and outcome and obtain a sustainable healthcare system. NORMOLIM is a distributed infrastructure between three facilities (in Oslo, Bergen and Trondheim) for molecular imaging at a high international level. All three have access to a wide range of imaging modalities and technologies for in-vivo molecular imaging (MR, PET, ultrasound, in-vivo optical imaging etc.). These facilities have differences in focus regarding medical and biomedical research areas and differences in advanced methods, special technologies, special applications, special competence and scientific experience. NORMOLIM has unified these facilities to provide a critical mass for enhancing their collective impact, and NORMOLIM has established a multi-site service package that fit a wide range of needs from national and international users. A common trait for all imaging modalities is rapid development of new technology, methods and applications. With expensive and technologically demanding equipment, a key challenge is to help researchers and industry to have access to the best possible imaging tools at any time as well as the knowledge and competence to tailor them to the users research questions and projects. NORMOLIM meets this challenge by providing open access to a state-of-the-art (and beyond) imaging infrastructure and advanced competence for optimal use of the imaging tools.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt