Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

Alternativ tittel: Norwegian Biorefinery Laboratory

Tildelt: kr 31,3 mill.

Norsk bioraffineringslaboratorium (NorBioLab) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for bioraffinering som inkluderer de viktigste norske forskningsgruppene innen bioraffinering i Norge; RISE PFI, SINTEF Energi, SINTEF Industri, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen til NorBioLab er å være fundamentet for utvikling av nye, avanserte bioraffineringsprosesser på topp internasjonalt nivå, skreddersydd for norske forhold og råvarer. NorBiolabs mål er være en nasjonal infrastruktur for bioraffinering tilgjengelig for nasjonale og internasjonale interessenter for utvikling av bærekraftige konverteringsprosesser av norske biomasseressurser til nye, miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioenergiprodukter. Siden etableringen i 2014 har NorBioLab blitt den mest avanserte og allsidige infrastrukturen i Norge for valorisering av biomasse og andre fornybare råvarer.

The Norwegian Biorefinery Laboratory (NorBioLab) is a national infrastructure for biorefining, established in 2014. NorBioLab gathers the key Norwegian stakeholders in the biorefinery area, including RISE PFI, NTNU, NMBU, NIBIO and SINTEF. The vision of NorBioLab is to be the fundament for developing novel, advanced biorefinery processes at top international level, tailor-made for Norwegian conditions. This is further underlined by the main goal, stating that NorBioLab is to be a national infrastructure for biorefining accessible to national and international stakeholders for the development of sustainable conversion processes of Norwegian biomass resources to novel, environmentally benign biochemicals, biomaterials and bioenergy products. NorBioLab is listed on the Norwegian Roadmap for Research Infrastructures. By this, NorBioLab has already been reviewed as Outstanding after a thorough scientific review by international referees, and has been considered to be of major strategic importance for Norwegian research by the Research Council of Norway. Thus, NorBioLab already has a national status; addressing central national tasks by laying a foundation for the transition to a biobased society and the future bioeconomy. Through its first three years of operation, NorBioLab has established a portfolio of research infrastructure units covering both biochemical (sugar platform and biogas platform) and thermochemical (gasification platform and pyrolysis platform) biomass conversion routes. The infrastructure has been made available to national and international industries and stakeholders, as well as to a large number of publicly funded research Projects and students. However, these first three years have also revealed significant additional infrastructure needs. The fulfilment of these will further strengthen the position of NorBioLab, both at the national and international arena. Thus through NorBioLab II we aim to further develop and strengthen NorBioLab.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt