Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NeIC-Norway: Norwegian Participation in the Nordic e-Infrastructure Collaboration

Alternativ tittel: NeIC-Norge: Norsk deltakelse i Nordisk e-infrastruktur samarbeid

Tildelt: kr 27,1 mill.

Prosjektet svarer på CERN-eksperimentenes behov for langsiktig drift og på anmodningen fra Nordisk Ministerråd om nordisk samarbeid rundt utvikling av tjenester for eInfrastruktur. Kontinuerlig investering i kompetanse, programvare og system-infrastruktur er viktig for å opprettholde spekteret av tjenester som norske forskere behøver for å holde seg konkurransedyktige internasjonalt. Kulturelle likheter, geografisk nærhet mellom de fem nordiske landene, samt bred erfaring med tidligere samarbeid, åpner unike muligheter basert på ressursdeling og kombinasjon av nøkkelkompetanse i den nordiske regionen. NeIC ønsker å styrke de nasjonale e-infrastrukturene og, gjennom nordisk samarbeid, tilby en plattform for utvikling av en felles agenda vis-a-vis europeiske initiativer. Samarbeid gjennom NeIC fører til flere muligheter for å utvikle det samlede europeiske engasjementet til de individuelle nordiske landene. Norske forskere får dermed tilgang til flere ressurser, mer avanserte støttetjenester, utvidede samarbeidsmuligheter og vitenskapelige fremskritt. Eksempler på NeIC prosjekter er Tryggve (deling av sensitive bio- og medisinske data mellom de nordiske landene), Glenna (forenet kompetanse for å tilby rettede skytjenester for forskere), Dellingr (deling av nordiske tungregneressurser) og CodeRefinery (infrastruktur og opplæring i programvareutvikling). NeIC driver også de nordiske Tier-1 fasilitetene som dekker behovene fra CERN innen beregning og lagring av data fra The Large Hadron Collider (LHC). Ingen av de enkelte nordiske landene ville hatt den nødvendige størrelsen for å drive Tier 1 fasilitetene på egenhånd. Ved å slå seg sammen fikk de fire nordiske landene den samlende kapasiteten som var nødvendig for å delta i å håndtere data fra LHC gjennom verdens største system for distribuerte beregninger og datalagring.

This project responds to the needs of experiments at CERN for long-term operations and to the request of the Nordic Council of Ministers for common development of e-infrastructure services that will add value to national providers and their users. The project contains Norway's contribution to: - Operation of the Nordic Tier-1 (six sites), including updates - IT development and documented procedures to improve usability, interoperability, data protection and mobility for national systems for processing of sensitive data for research - Assessment of the requirements and possibilities for future converged hybrid cloud infrastructure and establishment of a data­centric view on top of cloud resources - Training Nordic research groups in code review and test-driven development software with development of state-of-the-art tools, assisting groups in migrating to collaborative industry-strength community solutions - Development of technical, policy and administrative solutions for resource sharing and exchange between national e-infrastructure providers All partners in this multinational consortium have agreed to seek proportional support from their national funding bodies

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder