Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Bioprocessing & Fermentation Centre-NBioC

Alternativ tittel: Nasjonalt senter for Bioprosessering og Fermentering-NBioC-fase 1

Tildelt: kr 40,0 mill.

Handelsvarer som medisiner, kosmetikk og plastikk kommer i dag ofte fra ikke-fornybare kilder. Det grønne skiftet som drives fram av mange nasjoner søker grønnere energi, men også erstatning av petroleumsbaserte produkter med alternativer fra fornybare kilder. Bakterier og andre mikrober kan bruke avfall, industrielle sidestrømmer eller biprodukter og omvandle dem til kommersielt viktige proteiner, fettsyrer, polymerer, enzymer og andre kjemikalier ved bruk av fermenteringsprosesser. Bruk av bakterier for å produsere kommersielt interessante volumer av høyverdige produkter er en av nøklene til et grønnere samfunn. Utvikling av prosesser for storskala produksjon fra laboratorieforsøk er imidlertid utfordrende, og er en sentral del av forskning, utvikling og innovasjon før nye produkter kan lanseres i markedet. Norwegian National Bioprocessing & Fermentation Centre (NBioC) er basert i Stavangerregionen og vil bli et nytt nasjonalt senter med topputstyrte fasiliteter for å utvikle, optimalisere og skalere opp disse fermenteringsprosessene. Slik skal et bredt spekter av prosesskjemikalier kunne brukes på industriell skala, inkludert gasser som karbondioksid, hydrogen og metan. I første fase etableres en unik forskningsinfrastruktur med tilhørende forskernettverk. Prosjektet ledes av NORCE og er et samarbeid med ledende norske institutter (NORCE, Sintef, NiBiO og Nofima) og universitetene i Tromsø, Bergen og Stavanger, med støtte fra andre interessenter innen forskning og industri. Senteret vil ha åpen tilgang slik at det effektivt kan støtte den norske nasjonale strategien innenfor bioøkonomi.

NBioC Phase 1 will establish the Norwegian National Bioprocessing & Fermentation Centre (NBioC): a unique national Research infrastructure and network for fermentation processes and scaling up. The project is led by NORCE and is a collaboration between leading Norwegian institutes (NORCE, SINTEF, NIBIO and Nofima) and Universities (Tromsø, Bergen and Stavanger), with the support from research and industrial stakeholders. The potential of microorganisms to produce high-value products and biomass is tremendous. In this context, scaling up of fermentation processes is a crucial field of research, development and innovation (RDI) that requires access to a state-of-the-art infrastructure for conducting R&D from laboratory to pilot-scale. NBioC is a national partnership providing an integrated RDI environment on fermentation, linking up existing infrastructures and competence, on biomass treatment, enzyme discovery and biogas production. NBioC will support R&D on (1) sugar-based fermentation using low value biomass and nutrients from side streams as feedstock, and (2) gas-based fermentation using C1 gas from natural gas and biogas sources (CO2, CH4), as a source of carbon for the production of biomass or biochemicals. NBioC is a key-enabler for the emerging bioeconomic value-chain on bioprocessing and fermentation, ranging from basic research (TRL1) to pilot-scale demonstration (TRL5), hence supporting a fast-track to innovation. The infrastructures will enable the development, optimization, scaling-up and piloting for the production of enzymes, protein and/or fatty acids rich biomass, and a wide array of platform chemicals. Such an open access pilot plant would be a first of its kind in Norway and is required to prepare for industrial scale processes. NBioC-Phase-1 will establish the core facilities of the infrastructure at the partner institutes with a strong focus on the Core Unit at Risavika, Stavanger, Norway.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt