Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing

Alternativ tittel: Eksperimentell infrastruktur for utforskning av exascale-beregninger

Tildelt: kr 37,5 mill.

Over de senere årene har datakraft økt eksponentielt, og man har nylig tatt steget til exascale-maskiner som kan utføre en milliard milliard (10^18) regneoperasjoner per sekund på desimaltall. Opprinnelig var dette gjennombruddet spådd å komme i 2018, men offisielt ble det først nådd høsten 2022 i forbindelse med Frontier-systemets førsteplass på Top500-listen som rangerer verdens 500 kraftigste datamaskiner. Denne kommende generasjonen av regnekraft vil være basert på et sammensatt samspill mellom tusenvis av sofistikerte prosessorer, hver med et stort antall kjerner, hurtigminner organisert i mange lag og med kraftige akseleratorer. Alt dette vil være koblet sammen i komplekse nettverk for rask kommunikasjon. Slike maskiner vil være helt sentrale for det digitale samfunnet. Den totale kompleksiteten i et system som er konstruert for massive beregninger utført i parallell er en stor og sammensatt teknisk utfordring: Hvordan skal man programmere slike maskiner? Hvordan skal man flytte eksisterende kode fra enklere maskiner? Hvordan skal man oppnå tilfredsstillende robusthet og effektivitet uten å bruke for mye elektrisk kraft? Utviklingen av teknologiene bak slike maskiner drives framover av store forskningsprosjekter i USA, Japan og EU. Likevel er det viktig at norske forskningsgrupper holder tritt med denne forskningsfronten. Dette krever at man bygger en sterk kompetanse på den kommende exascale-teknologien, slik at norsk forskning og næringsliv blir godt forberedt. Simula Research Laboratory og partnere har etablert eX3 med mål om å fylle rollen som en nasjonal ressurs som kan forberede exascale-beregninger i Norge. Prosjektet er finansiert av Forskingsrådets program for nasjonale infrastrukturer, Simula og resten av konsortiet. Foruten Simula deltar Sigma2, forskningsgrupper fra NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og OsloMet, samt teknologiselskapene Dolphin Interconnect Solutions og Numascale.

The exponential increase in need for computing power has fueled the quest for developing exascale computers capable of performing a billion billion (10^18) floating point operations per second. Once estimated to be reachable by 2018, there is still a stretch to go before this milestone is reached. This upcoming generation of computing will rely on an intricate interplay between thousands of sophisticated processing nodes, each with a large number of cores, deep memory hierarchies and equipped with accelerators, organized in complex communication topologies. Such computers are essential for the coming digital society. The aggregated level of complexity in a system designed for billion-way concurrency represents a major challenge with many features: How to program such computers? How to port existing code, and how to reach a satisfactory level of reliability and efficiency while maintaining an acceptable energy footprint? While competing technologies in hardware, middleware, and software are being driven by major research projects in the United States, China, Japan and the EU, it is essential for Norwegian HPC research groups to keep pace with the frontier research. This means to build a strong competence on the upcoming exascale technology, thereby helping the entire Norwegian research community and Norwegian industry to be well prepared. Together with partners, Simula Research Laboratory will establish eX3 with the aim of becoming exactly the previously missing national resource that can pave the way for exascale computing in Norway. The eX3 project is designed to run for five years, funded by the RCN program for national research infrastructures. In addition to the host institution Simula, the project consortium also counts the national HPC management body Sigma2, HPC research groups from the University of Tromsø, NTNU, Oslo Metropolitan University, and the University of Bergen, as well as the HPC technology providers Graphcore, Dolphin Interconnect Solutions, and Numascale.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder