Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Tiller Multiphase Flow Laboratory

Alternativ tittel: Flerfaselaboratoriet på Tiller

Tildelt: kr 10,9 mill.

Den eksisterende infrastrukturen på SINTEF Flerfaselaboratoriet har vært en aktiv og viktig aktør for utviklingen av norsk olje- og gassindustri. Forskning og utvikling av flerfaseteknologien har muliggjort subsea løsninger som tillater transport og behandling av samtidig olje-, vann- og gass-strømning. Men som olje- og gassindustrien modnes, oppstår nye tekniske utfordringer og nye forskrifter må følges. Behovet for reduksjon av miljøpåvirkning av operasjoner relatert til olje og gass sammen med optimalisering av operasjoner, forbedring av produktiviteten og industrien digital transformasjon krever mer prediktive modeller og nye løsninger for forbedrede subsea løsninger. Utvidet forskning om transport og prosessering av flerfasestrømning er avgjørende for å muliggjøre olje- og gassproduksjon utenfor dagens grenser, og en aktiv bruk av infrastrukturen og kompetanse på SINTEF Flerfaselaboratoriet er nødvendig for å nå dette målet.

SINTEF possesses internationally unique laboratory facilities for multiphase flow research that have had huge benefits for the Norwegian oil industry and for the Norwegian industry cluster based on multiphase flow technology. Research and development within this area is still very active and theses facilities will be needed in the foreseeable future. The importance of the area is described in the OG21 report 'TTA4 - Future technologies for production, processing and transportation' where research projects to advance 'fundamental knowledge on multiphase pipeline flow and flow assurance' is the top item on the recommended priority list for government funding. The capabilities of the facilities were significantly enhanced through the 2014-2015 Infrastructure project 'National Research Infrastructure for Multiphase Flow '. This application aims at securing that the facilities are updated, operating and delivering high quality research. Specifically, we apply for funding of extraordinary maintenance and equipment replacements. This activity addresses in particular the Infrastructure programmes objective to provide updated and relevant research facilities, and in addition secure access for external user, provide exiting recruitment opportunities and maintain a high degree of international cooperation.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder