Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling

Alternativ tittel: Infrastruktur for norsk jordsystemmodellering

Tildelt: kr 69,7 mill.

En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et tredimensjonalt rutenett. Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter (atmosfære, hav, havis, landjord med vegetasjon osv.) som vekselvirker gjennom overføring av energi, bevegelse og fuktighet. Når klimamodellen også inkluderer avansert interaktiv atmosfærekjemi og biogeokjemiske sykluser (slik som karbonsyklusen), kalles den en jordsystemmodell. Den norske jordsystemmodellen NorESM har vært utviklet siden 2007 og har vært et viktig verktøy for norske klimaforskere i studiet av fortidens, dagens og fremtidens klima. NorESM har også bidratt med klimasimuleringer som har vært benyttet i forskning vurdert i IPCCs femte hovedrapport. Prosjektet Infrastructure for Norwegian Earth System modeling (INES) skal støtte videreutviklingen av NorESM og bidra til at norske forskere også i årene fremover har tilgang til en cutting-edge jordsystemmodell. Teknisk støtte vil bli gitt for bruk av et mer finmasket rutenett, evne til klimavarsling opptil 10 år frem i tid, inkludering av nye prosesser på høye breddegrader og evne til langsiktig fremskriving av havnivå. Klimasimuleringer med NorESM utføres på noen av de kraftigste superdatamaskinene i Norge og INES vil bidra til at disse eksotiske datamaskinene utnyttes på best mulig måte og at de store datamengdene som produseres blir effektivt lagret og brukt. Prosjektet skal sørge for at forskere på en effektiv måte kan bruke modellverktøyet, analysere resultater og gjøre resultatene tilgjengelige.

In Earth System Models (ESMs) sophisticated models of individual climate system components are coupled together, allowing for climate feedbacks involving atmospheric chemistry and biogeochemistry. ESMs are the only means for aggregation and compression of all information necessary to quantify dynamics and impacts of ongoing climate change, including all relevant feedbacks. The Infrastructure for Norwegian Earth System modeling (INES) project brings together institutions of the Norwegian climate research community, who in collaboration have established, maintained and upgraded the Norwegian Earth System Model (NorESM) in the past decade. The objectives of INES are: - Upgrade and maintain a cutting-edge and verified ESM suitable for the national climate science community and participation in international model intercomparison projects. - Provide an infrastructure for efficient model simulations, storage, analysis and validation available for the national climate science community and collaborating international groups. - For efficient sharing of model data, provide an infrastructure that connects to international data grids and ensures that model data complies with established standards of the climate community. INES will upgrade the infrastructure elements of the current national ESM activity. A decadal climate prediction system based on NorESM has been developed in parallel with the basic ESM system and the infrastructure aspects of these activities will be merged. National climate modelling is highly dependent on HPC and storage systems provided by UNINETT Sigma2 and INES will ensure continuous and efficient utilization of these systems. The INES is expected to have a high impact on users depending on a world class ESM as a "virtual laboratory" for addressing a large range of science topics. This is demonstrated by the high involvement of NorESM in past and current projects (19 EU, 26 RCN, 13 internal institutional, 7 Nordic) and international assessments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder