Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

Alternativ tittel: ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

Tildelt: kr 86,5 mill.

I dette prosjektet videreføres, konsolideres og utvides infrastrukturen for bioinformatikk i Norge, og i Europa, ved å være den nasjonale noden i den europeiske ELIXIR-organisasjonen. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet i Oslo, det arktiske universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim, og Universitetet for livsvitenskap (NMBU) i Ås. Solid infrastruktur og støtte for bioinformatikk er helt nødvendig for et antall høyt prioriterte forskningsområder innen livsvitenskap. Dette inkluderer også begrepet "Åpen forskning", der forskningsdata er godt dokumentert, lagret trygt og forsvarlig, og er tilgjengelig for gjenbruk. Den nasjonale strategien for 2011-2020 peker på bioinformatikk som et nøkkelområde for denne strategien, og påpeker at en kraftfull og velfungerende infrastruktur er en nødvendig del. Persontilpasset medisin er et av flere områder innen livsvitenskap som har behov for støtte, og dette er eksempel på et forskningsområde der infrastrukturen for data-håndtering og analyse vil være helt avgjørende for suksess. Prosjektet fortsetter å bygge og drifte den norske e-infrastrukturen for livsvitenskap (NeLS). NeLS-systemet gjør det mulig for brukerne å laste opp og dele filer, og å organisere arbeidet, og med fleksibel analysefunksjonalitet tilgjengelig. I prosjektet utvider vi kapasitet og kompetanse på bioinformatikk i hele Norge, og leverer relevante tjenester også til det internasjonale miljø gjennom ELIXIR Europa og vi har også inkludert bioinformatikk-tjenester fra andre grupper gjennom en åpen utlysning.

The project concerns a consolidation and strengthening of ELIXIR Norway - a node of the pan-European infrastructure ELIXIR. The Norwegian ELIXIR Node contributes to the established pan-European infrastructure ELIXIR - an ESFRI Landmark - by providing competence and resources towards the marine domain including fish and microbial genomics, and towards biomedicine. The Node implements an e-infrastructure supporting life science research and development. Marine genomics/metagenomics are important both for management of wild fisheries and for a sustainable economical aquaculture industry. The Node´s activities will include implementation and operation of supporting databases and tools towards the marine domain. The central health registries together with the population based and clinical biobanks present opportunities for better understanding of a number of diseases, and thus requires specialized and integrated bioinformatics resources, including resources for sensitive data. The Node operates NeLS (Norwegian E-Infrastructure for the Life Sciences), and will extend the capabilities and capacity of NeLS - an activity that will be closely coordinated with National and European e-infrastructure projects. NeLS is implemented with emphasis on adherence to standards and aims to serve as a showcase for integrative bioinformatics and e-infrastructures. The Norwegian Node is coordinated from Bergen and include activities in Oslo, Trondheim, Tromsø, and Ås. This distributed structure allows the Node to benefit from relevant research activity at the largest Norwegian universities, and also improves its ability to provide training and support to end-users. The Node serves the Norwegian user community over a broad spectrum aiding users in academia, government, and industry to take advantage of ELIXIR resources.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

LTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Fornyelse i offentlig sektorHelseBasal biomedisinsk forskningForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningMarinMarin bioteknologiBruk/drift av forskningsinfrastrukturBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingHelseKlinisk forskningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Helse, forebygging og behandlingBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBioøkonomiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKTBransjer og næringerHelsenæringenBioteknologiLandbruksbioteknologiDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Muliggjørende teknologierHelseTranslasjonsforskningLTP2 HavBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriGrunnforskningBioteknologiPortefølje HelsePortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapBioteknologiMarin bioteknologiMarinBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerLandbrukIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerInternasjonaliseringBioteknologiIndustriell bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerBioteknologiMedisinsk bioteknologiPortefølje LivsvitenskapLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHelseLTP2 Marine bioressurser og havforvaltning