Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BACK AND NECK PAIN RESEARCH FORUM, OSLO 2017: the 15th International Forum on Back and Neck Pain Research in Primary Care.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Rygg- og nakkesmerter er den sykdommen/plagen som rammer flest og koster mest både i Norge og i et globalt perspektiv. Mesteparten av behandlingen foregår i primærhelsetjenesten av ulike faggrupper, slik som allmenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. I Norge er det mange forskere innenfor rygg- og nakkefeltet som i flere år har deltatt i en internasjonal konferanse med tittelen «Primary Care Research on Low Back Pain». Den ble første gang arrangert i Seattle i 1995, og har siden den gangen vært arrangert hver 18nde månad på ulike steder i verden. Forumet har hatt som policy å være relativt liten, og har hatt en deltagermasse mellom 100 og 250. Forumet har vært svært populært for ryggforskere fra hele verden, da de mest toneangivende og etablerte ryggforskerne har deltatt i dette forumet. Også mange aktive norske ryggforskere har jevnlig deltatt på disse forumene. To av de norske ryggforskerne, Aage Indahl og Margreth Grotle, har vært medlemmer i International Organising Committee i flere år. Forumet ble arrangert i Sverige i 2003 og i Danmark i 2012, og turen har nå kommet til Norge. Vi planlegger derfor denne konferansen i Oslo 12-15.september 2017. Formålet med dette arrangementet er å arrangere det neste internasjonale forumet for rygg og nakke forsking i primærhelsetjenesten i Oslo 2017. Arrangementet vil legges til Gamle Logen, se websiden http://www.backandneckforum2017.com/ . Tidligere konferanser har hatt deltagere fra omtrent 25 land. Vi forventer et antall mellom 200 og 300 deltagere. Det er etablert en lokal arrangementskomite fra Oslo bestående av leger, fysioterapeuter og forskere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi har også etablert en vitenskapelig komite med forskere innen rygg og nakke fra hele Norge. Komiteens leder er Margreth Grotle, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus/Formi, Oslo Universitetssykehus. Døvre Event & Marketing vil være teknisk arrangør.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering