Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Grønn verdiskaping og film- og multimediabasert industri; Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold 2017-2019.

Alternativ tittel: Grønn verdiskaping og film- og multimediabasert industri; Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold 2017-2019.

Tildelt: kr 9,9 mill.

Mobiliseringsprosjektet skal bistå i å ta i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Vi er spesielt på utkikk etter SMBer som har vært etablert en stund og trenger restrukturering i tillegg til at vi hjelper bedrifter av alle størrelser med å finne forskningspartnere til dere prosjekter samt virkemidler til å realisere dem. Vi jobber også med mobilisering mellom studenter, forskere og bedrifter for å få til et tettere samarbeid. Tenketank er et virkemiddel til å få bedrifter og forskere til å innovere i samarbeid og vi har forprosjektmidler opp til 200.000 kr per prosjekt for å få uerfarne bedrifter til å utvikle forskningsprosjekter sammen med forskningspartnere.

-

Regionale utfordringer og muligheter for mobilisering av næringslivet til FoU-basert innovasjon Verdiskapingen i næringslivet i Vestfold er relativt lav og har sakket akterut over tid. En viktig årsak til denne utviklingen er næringsstrukturen. Næringsliv og virkemiddelapparat trenger bistand i å øke antall bedrifter, antall arbeidsplasser og verdiskaping i bedriftene og overgang til kompetansebaserte næringer. En viktig forutsetning for innovasjon generelt er evnen til å kople næringsliv, FoU-miljø og virkemidler. Dette prosjektet «Bærekraftig verdiskaping; Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold 2020», kort kalt Mobiliseringsprosjektet skal bidra sterkt til å oppnå dette. Økt samarbeid i lys av regionreformen Fra 2020 skal Vestfold og Telemark fylkeskommuner slås sammen. Vestfold og Telemark står ovenfor mange av de samme utfordringene. En av dem er å mobilisere virksomheter i den nye felles regionen til å ta virkemiddelapparatet i bruk. Et felles fokus på forskningsbasert innovasjon ligger til grunn blant annet gjennom flere års samarbeid i Oslofjordfondet. I 2020 vil de to fylkene fremdeles ha hvert sitt Mobiliseringsprosjekt. For å starte arbeidet med å knytte prosjektene sammen i 2020 er det etablert et samarbeid i utformingen av prosjektbeskrivelsen for hvert fylke. - Bruke kompetansemeglere på tvers av fylkesgrensene som skal lede frem mot felles prosjektsøknader - Felles utlysing og tildeling av forprosjektmidler - Tenketank for næringsmiljøer fra begge fylker - Felles erfarings- og læringsarenaer - Utvikling av felles studentmobilitetsprogram Økt fokus på bærekraft, styrket innsats og større effektivitet ligger til grunn for en styrket søknad for 2020.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene