Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt (SafeCOP, Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication)

Tildelt: kr 7,8 mill.

SafeCOP var et H2020 ECSEL prosjekt som adresserte samarbeidende "cyber-physical systems" (CO-CPS). CO-CPS er systemer som er avhengig av trådløs kommunikasjon, har flere interessenter, bruker dynamiske systemdefinisjoner og som opererer i uforutsigbare miljø. Prosjektet utviklet et rammeverk for sertifisering, godkjenning og utvikling av samarbeidende enheter. Prosjektet har også undersøkt mulige løsninger for å oppnå sikker trådløs kommunikasjon, og har foreslått en arkitektur basert på ende-til-ende mekanismer arvet fra jernbanesignalering. Videre har prosjektet definert hvordan man kan oppnå sanntids overvåkning av sikkerhetskritiske funksjoner, for å kunne gå I en sikker tilstand ved feil og uforutsette hendelser. Resultater fra prosjektet ble demonstrert i forskjellige brukerscenarier I Trondheim i mai 2019. Av de norske partnerne har DNV GL vært ledende i arbeidet med rammeverket for sertifisering av samarbeidende systemer, mens SINTEF har hatt en ledende rolle i utviklingen av arkitekturen for sikker trådløs kommunikasjon. Maritime Robotics var eier av det norske brukerscenariet som omhandler sjøbunnkartlegging ved hjelp av ubemannede overflatefartøy som kjører i formasjon.

SafeCOP is an ECSEL project targeting cyber-physical systems whose safe cooperation relies on wireless communication. The Cooperative Open Cyber-Physical System (CO-CPS) is a system-of-systems, which is characterized by multiple stakeholders, dynamic system definitions, and unpredictable operating environments. In this scenario, no single party holds the overall responsibility over the system, which means the safety-relevant functions are performed jointly while relying on the wireless communication. This means that security might easily be compromised. Such CO-CPS can successfully address several societal challenges, and can lead to new applications and new markets. For instance, cooperative vehicles have been shown to reduce fuel consumption, decrease the number of traffic accidents, and result in efficiency gains and congestion savings. CO-CPS can also be successfully applied in healthcare, which is characterized by dramatically increasing costs. For example, cooperative robots could be used to reduce the amount of physical labor in hospitals. Development of CO-CPS, however, poses challenges that are not adequately addressed by existing practices, typically requiring design decisions to be made that trade-off safety concerns, functionality, cost, and other considerations. SafeCOP will develop a safety-assurance framework for such systems, which will facilitate their certification and market release. The project will also define a reference Runtime Manager architecture that detects abnormal behavior, and triggers a safety degraded mode in case of emergency. SafeCOP will also contribute to developing new standards and regulations by providing certification authorities with scientifically legitimate solutions. The project will also equip current wireless technologies with a safety protocol to ensure secure cooperation of already existing systems.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon