Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Studietur til Cape Town for å legge til rette for forsknings- og næringssamarbeid mellom DesignArena-medlemmer og aktører i Sør Afrika

Tildelt: kr 99 999

DesignArena-bedrifter og akademiske partnere reiser til Cape Town i forbindelse med Design InDaba-konferansen i februar/mars 2017. Med oss på turen inviterer vi aktuelle bedrifter fra andre relevante næringsklynger i Norge, både med formål å knytte bånd til bedrifter i Sør Afrika og for å knytte bånd mellom DesignArenas bedrifter og bedrifter fra andre klynger. Særlig er bedrifter fra Kongsberg-miljøet, som allerede jobber en del med Design Thinking i samarbeid med Stanford relevante. Høgskolen i Sør-Norge likeså. Det legges opp til fem dagers faglig program, hvorav tre er deltakelse på Design Indaba-konferansen, og to utvikles av Ingunn Aursnes, Quantum Leaps i nært samarbeid med aktuelle deltakere på turen, og nettverket i Sør Afrika. Siden 2012 har Design Region Bergen (DRB) hatt en relasjon til selskapet ?Interactive Africa? (IA), som står bak den årlige designfestivalen ?Design InDaba? i Cape Town. DRB inviterte IA-gründer Ravi Naidoo til å holde innlegg på Raff Fagdag i 2013, og som en videreføring av samarbeidet var DRB vertskap for konkurransen ?Yourstreet challenge?. Naidoo og Interactive Africa har siden da ønsket en tettere kobling til DesignArenas bedrifter og arbeid ? det har vært foreslått både hospitering på DesignArenas studieprogram ?Design Thinking Bergen: Strategic Design for Innovation?, som leveres i tverrfaglig samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskolen i Bergen (HiB) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), utveksling av flere prosjekt-konsepter, i tillegg til fysiske møter gjennom studieturer. Gjennom våre samtale med IA registrerer vi at det er et behov for økt kompetanse innen strategisk design metodikk / design thinking, både hos designleverandører og ?kjøpere i Sør Afrika. Dette er akkurat den samme situasjonen vi befant oss i for 5-6 år siden da vi startet arbeidet med å utvikle et eget studium i design thinking. Å utveksle erfaring og kompetanse med tanke på videreutvikling av studiet vil være veldig relevant,

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid