Tilbake til søkeresultatene

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave (del 2) fra K.G. Jebsen til Universitetet i Bergen, KG Jebsensenter for Multippel Sklerose

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektnummer:

270496

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2016

Geografi:

Budsjettformål:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen