Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norwegian GBIF Participant Node, 2017-2020

Alternativ tittel: Norsk deltagernode i GBIF, 2017-2019

Tildelt: kr 11,6 mill.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for fri og åpen tilgjengeliggjøring av artsdata som er finansiert direkte fra medlemslandene. GBIF leverer fri og åpen tilgang for alle til primærdata for biologisk diversitet fra en global portal www.gbif.org og fra nasjonale og tematiske portaler. GBIF opererer gjennom et nettverk av deltagernoder etablert i hvert medlemsland. Datasett publiseres av institusjoner fra hele verden i full overenstemmelse med FAIR prinsipper (findable, accessible, interoperable, reusable). Ved å sikre datapublisering i henhold til internasjonale standarder bidrar GBIF til internasjonale forskningsaktiviteter med fokus på bevaring og bærekraftig anvendelse av biologiske ressurser og økosystemtjenester som ikke ville vært mulig å gjennomføre uten GBIF. GBIF ble etablert i 2001 etter en anbefaling fra OECDs Vitenskapsforum i 1999. Norge ble medlem av Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i 2004. Den norske deltagernoden, GBIF-Norge (www.gbif.no) ble etablert i 2005 ved UiO Naturhistorisk museum i nært samarbeid og koordinering med Artsdatabanken. GBIF-Norge leverer tjenester, kurs og veiledning for å støtte norske artsdataeiere i arbeidet med å publisere artsdata og utbedre datakvalitet med hensyn til artsnavn og georeferanser. GBIF-noden bidrar også til undervisning og veiledning for masterstudenter, stipendiater og forskere med fokus på biodiversitetsinformatikk, geografisk informasjonshåndtering og anvendelse av artsdata. GBIF-noden leverer en resolvertjeneste for stabile og globalt unike identifikatorer for norske artsdata. Totalt fasiliterer GBIF-Norge (per februar 2021) publisering av 41,7 millioner dataposter fra 305 datasett ved mer enn 40 norske institusjoner til GBIF nettverket. Den globale GBIF-portalen formidler (per februar 2021) 1,65 milliarder dataposter fra 56 719 datasett ved mer enn 1651 datapubliserende institusjoner fra hele verden.

The GBIF Norway node for the period 2017 to 2020 has been delivered according to the project contract with the Research Council and the annual work plans and status reports approved by the node steering group each year. GBIF Norway has delivered on national membership requirements as a national participant node in the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Support and helpdesk for open biodiversity research data were operative during the project period and provided support to all requests received.

The Natural History Museum, University of Oslo (UiO NHM) is the host for the Norwegian participant node in the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). This project proposal concerns a four-year extension Norwegian GBIF Node (project number 168002) for the project period 1st January 2017 to 31st December 2020. The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) is an international open data infrastructure, funded by governments. It allows anyone, anywhere to access primary data about all types of life on Earth, shared via the global platform www.gbif.org and through national and thematic portals. GBIF operates through a network of Participant Nodes which coordinates the biodiversity information facilitation of participant countries and organizations, collaborating with each other and the Secretariat to share skills, experiences and technical capacity. The data are published by many institutions from around the world and include primary distribution and monitoring data on plants, animals, fungi and microbes, and scientific names data. By encouraging and helping institutions to publish data according to common standards, GBIF enables research that could previously not be performed, and informs better decisions to conserve and sustainably use the biological resources of the planet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning