Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Citizenship and Education

Alternativ tittel: Urfolk, medborgerskap og utdanning

Tildelt: kr 7,0 mill.

Skolen og utdanningssystemet skal utdanne medborgere i Norge/Sápmi med holdninger og kunnskaper til å delta i et mangfoldig samfunn. I Norge/Sápmi, og i andre land med urfolk, skal kunnskaper om urfolk være en del av medborgerskapet. Forskere fra New Zealand, Australia, Finland og Sverige deltar i prosjektet med områdestudier. Første fase av prosjektet viser at det er klare likhetstrekk mellom landene: Skolesystemet er en sentral arena for statenes urfolkspolitikk. Andre fase av prosjektet viser at tendensen går i retning av at urfolkstematikk får større plass i skolene og at urfolks rettigheter tas vare på i økende grad. Tredje og siste fase av prosjektet diskuterer forskjeller og likheter og ser på internasjonale tendenser. Prosjektet har tre deler. En del består av politisk-filosofiske analyser av begreper som 'medborgerskap' og 'urfolk', koblet til rettigheter, utdanning og utdanningsinstitusjoner, samt normativ teori om vilkår for rettferdighet og lik rett til samfunnsdeltakelse. Et viktig grunnlag finnes i lovverk og internasjonale avtaler. Disse gir klare likhetstrekk mellom landene som er involvert i prosjektet. Samtidig viser prosjektet så langt at forståelsen av medborgerskap varierer

-

The ICE project investigates the relations between the Sámi community and the majority community in the larger field of education. The key question is how the duality of being an Indigenous and nation-state citizen is reflected in the educational system. ICE aims to provide a comprehensive analysis of the conceptual, normative, political and practical issues relating to Indigenous Citizenship, and analyze the state of citizenship education in relation to indigenous peoples. ICE has three main parts. WP1, "Comprehending indigenous citizenship", is normative and descriptive, and deals with framework and concepts as well as with issues of legal recognition and international conventions. WP2, "Management of indigenous citizenship and citizenship education", has as key research question how the duality of indigenous citizenship is managed in Indigenous and mainstream education. This question is analyzed through three case studies that explore in particular indigenous issues in the practical level of the educational system. The duality of indigenous citizenship is a key issue, and will be looked into through the dilemmas of or between indigenous education and mainstreaming. Educational ethnographies from Norway (main case), New Zealand, and Australia will produce comprehensive sets of data, from interviews and observations, via teaching resources, to curricula and local and national policy documents. WP3, "Methodological implications", create a space for reflections on method, positions, ethics, and relationality. We will discuss how the insights of various indigenous methodologies both can challenge and be challenged by the multidimensional approaches of the ICE project. The impact/outcome: Through the outcome of published research, ICE seeks to have an impact on educational policies, and to provide stakeholders and management with new knowledge and analyses on issues of indigenous education.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning