Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sharing Neighbourhoods - The role of digital sharing platforms in social interaction in neighbourhoods

Alternativ tittel: Inkluderende digitalisering i nabolag

Tildelt: kr 12,0 mill.

I prosjektet "Sharing Neighbourhoods" undersøker vi hvordan digital deling kan bidra til lokal og sosial byutvikling. Mange faktorer i samfunnsutvikling, for eksempel økt mobilitet, endringer i familiestrukturer og individualistiske trender, kan medføre sosial isolasjon. Å fremme sosial interaksjon og sosial inkludering er derfor viktig. Vår hypotese er at nye digitale delingsplattformer kan bidra til å løse en rekke sosiale utfordringer for fremtidige byer. Å nå isolerte mennesker er vanskelig. Frivillige og ideelle organisasjoner har lang erfaring med å tilby sosiale tjenester og organiserer inkluderende aktiviteter. Samtidig møter organisasjoner utfordringer i deres daglige arbeid. Derfor samarbeider SINTEF og NTNU sammen Trondheim Røde Kors, Saupstad Frivilligsentral, Fretex og Seniornett i Sharing Neighbourhoods. Gjennom case-studier av tjenester som tilbys av organisasjonene har vi funnet ut at det er utfordrende å oppnå en langsiktig og bærekraftig deltakelse i frivillige aktiviteter. Flere faktorer hemmer deltakelse. For eksempel, mange har kun mulighet til å delta sporadisk og det mangler felles møteplasser som lett deles. Digitale delingsplattformer kan støtte en fleksibel deltakelse og har derfor et potensial for å engasjere flere mennesker. Sharing Neighourhoods har evaluert forskjellige temaer og plattformer. Vår studie av Nabohjelp, an app for deling med naboer, viser at app?en kan føre til å forsterke sosiale relasjoner mellom brukere, og at den er relevante for folk i alle aldre til tross at appen er markedsført mot unge voksne. Vår studie av deling av offentlige rom for sosiale formål viser at organisatoriske utfordringer er de mest utfordrende. Fra dette har vi laget anbefalinger til hvordan man best kan utforme rom og bruke digitale plattformer for deling. Kontorsituasjon har rammet vårt arbeid og tvang oss til å utsette eksperiment om personlig oppfølging mot veien til arbeid på Fretex. Samtidig ser vi at situasjon har ført til flere brukere av delingsplattformer som er brukt i lokal kontekst, f.eks. NyBy og Nabohjelp. Vi gjennomførte derfor en studie om bruk av Nabohjelp under pandemisituasjon. Basert på bruksdata samlet inn før og etter nedstenging, konkluderer vi med at Nabohjelp ble en nyttig kanal for å koordinere sosiale og andre ressurser under nedstenging. Dette indikerer at digitale delingsplattformer kan spille en viktig rolle i robustheten til lokalsamfunn i tider med en pandemi. Tross nedstenging gjennomførte vi en studie av «Styrket til arbeid», et karriereveilednings ? og mentorprogram som gjennomføres i samarbeid mellom de ideelle organisasjoner Fretex Pluss og Catalysts. Programmet retter seg mot utenlands jobbsøkere med høyere utdanning hjemmefra. Studien viser at programmet fungerer godt også når møtene med jobbsøkere ble nettbaserte. Denne type mentorordning gir mulighet til å knytte kontakter og søke råd hos personer som har en bredere karrierekompetanse enn dem selv. Den virker motiverende. Vi også fant at deltakelse i frivillig arbeid er viktig med hensyn til å bygge nettverk og anskaffe referanser. Vi identifiserte behov for å utvikle et profesjonelt nettverk og anbefaler mer støtte til deltakere for å anskaffe ferdigheter for bruk av LinkedIn.

Main outcomes: - Recommendations for organising voluntary work at Røde Kors. - Knowledge about enablers and barriers for digital sharing in local contexts. - Recommendations to the mentoring programme "Styrket til arbeid" conducted by Fretex Pluss and Catatlysts. - Knowledge about digital barriers for seniors. Two new projects: - Engage (H2020) coordinated by SINTEF aims to engage citizen in response to emergencies. Trondheim Røde Kors leads a pilot. - COLDIGIT (Nordforsk) studies digital approaches to citizen participation in governance processes. Collaboration with NESTA from the advisory board. Two new proposals: - INCLUDE (JPI Urban Europe) aims to enhance community participation in urban transformation. Collaboration with OBOS. - "In charge of my own life 2.0" (IPO) aims to develop a new model for coordinating senior care. Collaboration with NyBy. Participation to the digital exclusion network set up by the Trondheim Library.

In today's technological societies, there is an emerging interconnection between city development and modern digital platforms. Sharing Neighbourhoods will exploit digitalization towards a socially inclusive and caring neighbourhood. The project addresses two thematic areas for the development of future cities: the social city and the economic city. It will study the impact of collaborative sharing platforms (CSP) on social inclusion and investigate the new economic models that these platforms enable in the neighbourhoods. Sharing Neighbourhoods is a knowledge production project: It will conduct case studies of existing social services, set-up CSP-based experiments building on knowledge from current practice, and derive requirements for a future digitalized care infrastructure and policies. Research in Sharing Neighbourhoods is multidisciplinary. The partners bring in knowledge from practice (voluntarism, unemployment, social care) and several research disciplines (ICT, social and cultural studies, urban development, applied economics). Sharing Neighbourhoods follows the adopter-oriented dissemination framework from D-Cubed. Beyond the transfer of outcomes, a main goal is to identify, understand and engage potential adopters. The project will organize events in public spaces and relevant organizations. It will involve adopters in co-creation of new concepts and elicitation of requirements for a future care infrastructure. Sharing Neighbourhoods has the potential to provide social and economical benefits to the city and society. In particular, the project will increase awareness of social challenges and community involvement, and motivate for citizens participation towards inclusive neighbourhoods. It will enable the society to exploit the unexploited work capacity, revitalize neighbourhoods and reduce social services provision costs. The project duration will be 36 months with a total budgeted effort of 71 PM including 1 Postdoc.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon