Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Infrastructuring Internet of Things for public governance

Alternativ tittel: Infrastrukturering av Internet of Things i offentlig forvaltning

Tildelt: kr 0,57 mill.

Tekniske enheter blir laget med innebygde sensorer og blir i økende grad koblet til internett. Dette fenomenet, som kalles Internet of Things (IoT) medfører at store mengder data blir produsert, samlet inn og brukt ? og dette åpner igjen opp for nye muligheter. Avanserte algoritmer gjør det mulig å analysere og visualisere disse dataene på nye måter. Disse prosessene av dataproduksjon, analyse og bruk muliggjør nye vurderings- og beslutning-prosesser. Men disse prosessene er skjult og utilgjengelige for innbyggerne, og det er vanskelig å forstå hvilke data som brukes til hvilke formål, og hvordan den offentlige styring blir påvirket og formet av IoT. InfraData-prosjektet tar sikte på å studere empirisk hvordan IoT-produserte data brukes i offentlig sektor i tre domener: velferds-teknologi, smarte byer og miljøovervåking. Forskere vil anvende et kritisk perspektiv til å stille spørsmål og avdekke hvordan bruk av IoT-produserte data former måten vårt samfunn styres på. Bruken av IoT er ikke nøytral, men medfører forhandlinger mellom ulike interesser og verdier. Målet er å legge til rette for en kritisk debatt og bistå samfunnet med å vurdere bruken av IoT teknologier i den offentlige sfæren.

In 2018, the project group will disseminate results from phase 1 to the academic community and to the public, as described under ‘objectives’. Further, the project group wishes to strengthen its capacity to launch successful research projects in the intersection between technology studies and social science/the humanities. The following project summary will be the starting point for developing new proposals: ICT artifacts referred to as Internet of Things (IoT) are enabling new forms of governance. However, we lack knowledge on how IoT actually takes part in processes of societal decision making, which data are made actionable, and to what extent they empower public organizations. This project will provide an understanding of how IoT arrangements transform processes of governance in the public sector. In order to investigate such processes, the project will draw on an interdisciplinary approach from the fields of Information Systems, Science and Technology Studies and Computer Supported Collaborative Work engaging infrastructuring as main concept. In this view, IoT enables novel forms of reality-shaping in which algorithmic phenomena play a central role. By conducting three longitudinal case studies in three areas of the public sector (city governance, healthcare and environmental monitoring) the project will examine how the use of IoT generated data enables, frames and constrains sense-making and interventions in the governance of the public sector. The project will facilitate wider critical debate and help the public realm negotiate the use of algorithms and IoT technology in society.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon