Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2017

Tildelt: kr 0,30 mill.

PROSJEKTBESKRIVELSE AV ARCTIC FRONTIERS EMERGING LEADERS 2017 Fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis fordrer en bred forståelse for muligheter og utfordringer for å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom. Arctic Frontiers Emerging Leaders utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning til å møtes og bygge en felles arena gjennom et faglig konferanseprogram, inspirerende nettverk og flere sosiale aktiviteter. Gjennom en knapp uke blir de unge kandidatene like godt kjent med unike arktiske problemstillinger som de blir kjent med hverandre. Emerging Leaders er et sidearrangement som leder opp til en presentasjon under Arctic Frontiers i Tromsø, og finner sted fra 18. til 24. januar 2017. 30 utvalgte kandidater fra ulike land vil delta i en godt sammensatt mix av tekniske, sosiale og kulturelle delarrangementer sammen med veiledning fra mentorer i fra privat sektor, politikk og forskning. Programmet starter i Bodø og går ombord Hurtigruten, og innom Lofoten før turen fortsetter til Tromsø. For å bedre forstå og oppleve de marine ressursene og deres potensial legger programmet inn et døgn i Svolvær. Deltakerne vil bli utfordret til å diskutere og presentere gjennom hele fagprogrammet som for 2017 retter spesielt søkelys på de blå mulighetene under tittelen "White Space - Blue Future" og inkluderer følgende sesjoner: Session 1: Politics and Security in the High North Session 2: New Conditions for Blue Growth Session 3: Technology Development and Arctic Business Session 4: Workshop, preparing a presentation Emerging Leaders leder frem til en presentasjon av aktuell problemstilling under Arctic Frontiers. For å innrullere 10 unge fremragende forskere har Emerging Leaders? programkomite satt opp noen søknadskriterier som vedlagt. Arctic Frontiers Emerging Leaders søker med dette Norges Forskningsråd om midler til å stille med stipender til 10 utvalgte forskere for deres deltakelse.

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning