Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

FUTUREFOOD workshop

Alternativ tittel: Sivilsamfunnets deltakelse og påvirkning i nyere mødrehelseinitiativ

Tildelt: kr 56 943

Mye skjer på veien fra en politisk plan blir utformet til den implementeres. I global helse-feltet har handlingsplaner om mødrehelse blitt viktige. Politiske planer formuleres ofte langt borte fra de virkelighetene de er rettet mot og skal forbedre, og virker ofte annerledes enn de opprinnelig var tiltenkt. Ikke-statlige organisasjoner (NGOer) har fått en nøkkelrolle i den økende tilveksten og overføringen av handlingsplaner fokusert på forbedring av mødrehelse. På sin reise fra kontorer til mødre, treffer politiske planer på institusjoner og mennesker med forskjellige interesser, verdier og makt. Disse (om)former så hvordan planen tar form og forstås, og påvirker dermed også hvordan den til slutt virker. NGOMA studerer hvordan slike prosesser og overføringer foregår mellom ulike nivåer, fra globale institusjoner til nasjonale kontorer, og til lokale landsbyer. Med fokus på NGOers arbeid i Malawi i sørøst-Afrika, utforsker studien hva slags faktorer som avgjør hvordan en plan endres, hva som skjer mellom ulike stadier av overføringen, og hvordan det som skjer på de ulike nivåene påvirker hver andre. Et hovedfokus er Redd Barnas arbeid med mødrehelse. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Senter for Utvikling og Miljø (Universitetet i Oslo), University of Malawi, London School of Hygiene and Tropical Medicine, og University of Cambridge. I tillegg er det synergier og samarbeid mellom dette prosjektet og NORHED-prosjektet 'Strengthening Capacity for Democratic and Economic Governance in Malawi'.

The FUTUREFOOD workshop and public event falls in under the BIONAER call as the overall object of the program is to promote research that increases sustainability in the value chains of food production and because it falls directly in under all of our four crosscutting perspectives: The FUTUREFOOD network situates the challenges of sustainability in the context of the present global food system, while locating avenues for change in national and local production and distribution systems that in turn can provide more sustainable food systems. In this workshop, we include different social, institutional and economic aspects of society into one framework to confront the present challenges within the Norwegian food system. How can we promote and implement sustainable and economically viable food innovations throughout the value chain? In order to address these questions, we bring together a trans-disciplinary research group consisting of researchers from several disciplines with research experiences from different sectors. We combine this expertise with key partners in the market, industry, the authorities and experts within food-media communication. The workshop and public event will initiate dialogue between academic and non-academic stakeholders that can enhance collaboration and give input to future research.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram