Tilbake til søkeresultatene

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Policy transfer in education

Tildelt: kr 1,3 mill.

I POLTRANS prosjektet samarbeider en toppforsker fra USA, Gita Steiner-Khamsi, Professor, PhD, Teacher College (TC) Columbia University, hennes kollegaer i New York, og forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble finansiert av stipendmidler(UTNAM) som har som mål å styrke forskningskapasitet og mobilitet gjennom et internasjonalt samarbeid med amerikanske forskere. Et sentralt mål for det transatlantiske samarbeidet var å utvikle felles forskningsprosjekter om sammenliknende studier av nordisk utdanningspolitikk og bidra til utveksling av kunnskap og erfaring om aktuelle studieprogrammer ved de to lærestedene. Dessuten var et mål å generere felles presentasjoner og publikasjoner gjennom samarbeid mellom forskere og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) og TC Columbia Universitetet i New York. I det første året av prosjektet (2017) ble forskere fra alle de nordiske landene invitert til å samarbeide om nasjonale og internasjonale forskningssøknader. Professor Steiner-Khamsi bidro i utarbeidelsen av søknaden om et forskerprosjekt innen «Forskning og innovasjon i utdanningsområdet» (FINNUT). Søknaden ble innvilget og tildelt 11,9 millioner kroner i 2018. Det nye prosjektet "Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison" (POLNET) koordineres gjennom et samarbeid med førsteamanuensis, Kirsten Sivesind (UiO) (PI) og professor Berit Karseth (UiO) og omfatter finansiering av to postdoktorer samt forskningssamarbeid mellom USA og fem nordiske universiteter. I juni 2018 i det andre året av prosjektet anvendte Steiner-Khamsi funn fra POLTRANS-dataene i en key-note for kongressen til Swiss Society for Educational Research (Kongress der schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung). Dessuten presenterte Steiner-Khamsi funn og fortolkninger fra en sammenliknende undersøkelse basert på POLTRANS-data i sin key-note på den årlige utdanningshistoriske konferansen til ISCHE (The International Standing Conference for the History of Education). Dessuten besøkte Kirsten Sivesind, TC Columbia Universitetet og deltok i et bokprosjekt, ledet av Professor, Florian Waldow, Humboldt-universitetet i Berlin og Steiner-Khamsi. I boken ?Understanding PISAs Attractiveness: Critical Analyses in Comparative Policy Studies? (Bloomsbury Academic) ble utgitt i 2019, gir Sivesinds kapittel en oversikt over den nordiske deltakelsen i internasjonale storskalaundersøkelser siden 1964 i regi av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) og OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). Dessuten publiserte Sivesind en artikkel sammen med Petteri Hansen, Universitetet i Helsingfors og Rune Thostrup, Aaurhus Universitet i 2021. Den omhandler hvordan tiden formes gjennom tematiske fremstillinger av framtidens skole i nordiske ekspertrapporter. I Juli 2019 ledet hun én ukes doktogradskurs om globalisering, utdanning og sammenliknende utdanningspolitikk i samarbeid med Antoni Verger, forsker ved det Autonomous University of Barcelona. Kurset ble organisert som et initiativ mellom to fakulteter ved UiO og forskergruppen CLEG, og inngikk i programmet for Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies. Forskerkurset ble svært godt mottatt av alle de norske og utenlandske studenter som deltok. I det tredje året (2020) bidro Gita Steiner-Khamsi med et digitalt doktorgradsseminar ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO: Dissertation Research and Writing for Doctoral Students in the Educational Sciences. Det ble svært godt mottatt. I det fjerde året av prosjektet, organiserte hun et to-dagers kurs for Masterstudenter ved IPED hvor hun presenterte ulike metodiske tilnærminger til sammenliknende analyser i utdanningsfeltet. Dessuten hadde hun et særlig ansvar for å bidra med faglig støtte til en postdoktor ved samme institutt. I 2020 disputerte Chanwoong Baek, Columbia University, med avhandlingen Knowledge Utilization in Education Policy Making in the United States, South Korea, and Norway: A bilbliometric Network Analysis. I avhandlingen benyttes norske data samlet inn og systematisert i rammen av POLTRANS prosjektet. Det er forventet at avhandlingen vil resultere i internasjonale publikasjoner som vil bli publisert fortløpende. Dessuten er Baek som følge av prosjektet flyttet til Norge da han er ansatt som Postdoktor i POLNET-prosjektet fra og med 1. august 2020 ved Institutt for Pedagogikk, UiO. Endelig er den nordiske bokantologien i POLNET, redigert av Berit Karseth, Kirsten Sivesind og Gita Steiner-Khamsi under utgivelse på Palgrave Macmillan. Den er resultatet av en rekke møter mellom nordiske forskere, og kan lastes ned gratis på grunn av den finansielle støtten fra POLTRANS-prosjektet.

Future activities will be organized within the framework of the POLNET project, which is scheduled to end in August 2023. We are preparing a stakeholder seminar and a book launch in April 2023, which will take place at the University of Oslo. For this purpose, Steiner-Kahmsi will formulate a policy brief in collaboration with Berit Karseth and Kirsten Sivesind. We are also continuing to co-write articles that will be published in the coming years.

This project brings together a top U.S. researcher Gita Steiner-Khamsi, Ph.D., Professor of Education, TC Columbia University, and her colleagues with researchers at the Faculty of Education, University of Oslo (UiO). A core aim is to develop research projects and inter-curriculum links between study programs in the field of comparative education policy, curriculum, leadership and educational governance and globalization studies. Steiner-Khamsi, is a prominent U.S. scholar who, over many years, has provided new scientific knowledge about the global?local nexus and the ways in which policy transitions and international knowledge are promoted and facilitated across educational contexts. This project will focus on policy transfer and change with a particular focus on the formation of education reform and renewal within an international research and policy context. Within this context, international large-scale assessments (ILSAs) are available for policy usage in policy making processes. The project stimulates research and develops expertise on how international actors and systems promote reform by ILSAs, and how national reform programs, justified by international references, are modified diachronically through reform histories, and synchronically by the transfer of comparative studies and transnational policy perspectives. The project is innovative as it links the fields of study at two departments at the Faculty of Education (ILS and IPED) with US researchers who are in the lead of international and comparative studies in the field of education. We assume that such a link will develop the research fields by new theories and perspectives.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Finansieringskilder