Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Årlig forskningskonferanse i European Organisation for Caries Research (ORCA) i juli 2017 i Oslo, Norge

Tildelt: kr 0,25 mill.

Avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo vil i 2017 arrangere den 64. ORCA Conference (European Organisation for Caries Research). Konferansen arrangeres hvert år i Europa, med unntak av 2005 og 2012 hvor den fant sted i hhv. USA og Brasil. Fagmiljøet i Oslo arrangerte konferansen i 1986 i Ullensvang i Hardanger, og Norge har i alle år markert seg sterkt på disse konferansene. Konferansen vil foregå i Helga Engs hus på Blindern, Universitetet i Oslo 5.-8. juli 2017. Vi forventer ca. 300 deltagere fra Europa med spesielt mange fra Tyskland, Storbritannia, Nederland og Sveits i tillegg til mange fra USA, Brasil og Asia. Den årlige konferansen arrangeres av fagmiljø innen kariologi (læren om karies = tannråte; diagnostikk, forebyggelse og behandling av ulike tannskader og sykdommer). Forskningen som vil bli presentert ved konferansen vil favne bredt fra diagnostikk, forebyggelse og behandling av dental karies til andre skader på tennene som syreskader, tannmineraliseringsforstyrrelser, utbredelse av sykdommer og studier av bakteriebelegg på tennene. Vi regner med at det vil bli presentert ca. 200 forskningsrapporter ved konferansen. Det er vanlig at det holdes et symposium i tilknytning til ORCA konferansen hvor det tas opp et viktig tema. Symposiet i 2017 vil få tittelen "The elderly and oral health problems". Dette temaet er valgt da det forventes at flere eldre vil beholde sine tenner lengre. Både generelle sykdommer og medikamentbruk hos eldre påvirker tannhelsen og kan føre til munntørrhet og dårlig renhold, som gir økt kariesrisiko. Nasjonale og internasjonale eksperter på eldretannpleie (gerodontologi) vil forelese ved symposiet. Symposiet vil omhandle viktige praksisrettete tema av betydning for de eldres orale helse som munntørrhet, munnstell og tannrengjøring samt diagnostikk, forebyggelse og behandling av rotkaries, som er en utfordring for tannhelsepersonell.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering