Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multitask Offshore RAdar

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

271349

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

MORA prosjektet sikter på å prototype og validere (eksperimentelt) en teknologi hvor fjernmåling (ved bruk av radar) sammen med software/modeller brukers for å predikere bølgekrefter både stokastisk (bølgespektra) og deskriptivt (bølgetopp prediksjon). Et ferdigutviklet produkt rundt dette temaet vil kunne brukes til last prediksjon for (flytende og bunnfast) vind og andre offshore installasjoner, meteorologisk bølge/vind interaksjon, verktøy for å ivareta sikkerhet i maritime operasjoner som involverer krav til bølge høyde, forbedret lokalt bølge og evt. bølgeenergi varsel. Prosjektetablering: I prosjektetableringfasen gjennomfører vi en analyse av teknisk krav til et demonstrasjons/test anlegg i forhold til systemspesifikasjon (sensor) og applikasjon (hvilke type målinger data skal frembringes/hva type modeller er det data skal brukes i). Prosjektet trenger en testarena (f.eks en offshore vind eller bølge energi installasjon) hvor det er tilgjengelig (eller kan tilgjengeligjøres både referanseinstrumentering. Dette løses fortrinnsvis gjennom å få inn en operativ/kommersiell partner fra det potensielle kundesegmentet. Noe som vil gjennomføres i prosjektetabliringsfasen. Videre trenger prosjektet en partner på utvikling/validering av grensesnitt data/modell/prediksjon. (Dette være seg et institutt, universitet eller en annen kompetansetungt kommersielt miljø). Three categories of work are

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020