Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nettverkskonferanse 2017 - Måling og overvåking av trafikksikkerhet

Tildelt: kr 49 999

Nettverk for transportsikkerhet 2015 - 2018 er finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere, forskningsmiljøer, myndigheter, etater og transportselskaper. Årlig arrangeres møteplasser, og i 2017 avholdes: - Nettverkskonferanse 30. mars - Møte med referansegruppe 29. mars Nettverket administreres av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning AS og Safetec. Innføring av ny teknologi medfører samfunnsutfordringer og reiser nye spørsmål til myndigheter og organisasjoner som forvalter infrastrukturer og transportvirksomhet. Nettverket har fokus på muligheter og risiko knyttet til nye teknologier og nye organisasjonsformer. Tverrsektorielle og intermodale muligheter og utfordringer omfatter: Automatisering, autonomi, fjernstyring og overvåkning. Hvert år adresserer ett av tre prioriterte tema: 2016: Ny teknologi og transportsikkerhet. Vi står overfor store teknologiske nyvinninger. Autonome systemer, fjernstyring og samspill mellom sentrale kontrollenheter og desentrale/autonome har kommet for fullt innen alle transportgreiner. Teknologien krever god integrasjon opp mot de tverrfaglige kunnskapsmiljøene som sammen dekker et intermodalt perspektiv 2017: Måling og overvåkning av trafikksikkerhet. Tilsynsmyndighetene har forsøkt å implementere risikobasert tilsyn. Dette har både en teknologisk og regulativ komponent med økt tilgang av data som følger av implementering av sensorteknologi, men også økt bruk av video-overvåkning. Økte datamengder og nye datatyper kan gi bedre indikatorer for risiko, som et grunnlag for regulering og overvåkning 2018: Internasjonalisering og nye organisasjonsformer. Store endringer ved økt konkurranse fra utenlandske aktører og økt bruk av internasjonal arbeidskraft. Mer internasjonale organisasjonsformer krever mer kunnskap om språk, kultur, opplæring mv

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon