Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance - network on chromosomally-mediated resistance

Alternativ tittel: AMR-CHROM: Nettverk mot antibiotikaresistens

Tildelt: kr 1,00 mill.

Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt motstandsdyktige mot denne medisinen. Antimikrobiell resistens (AMR) er en enorm belastning for helsevesenet og samfunnsøkonomien og truer både lokal og global helse. Dette ønsker AMR-CHROM å gjøre noe med. AMR-CHROM har derfor bygget en tverrfaglig kompetanseplattform innen mikrobiologi og infeksjonsmedisin med fremragende utdannelse og opplæring i AMR, med et spenn fra pasient/klinisk medisin/allmenn medisin til basal molekylærbiologi, landbruk og miljø, i et En Helse-perspektiv. Antibiotikaresistens utvikler seg over tid, særlig under selektivt press. Ved naturlige prosesser deler bakteriene arvemateriale (DNA) med hverandre. De har også andre triks for å beskytte seg og bli gode til å overleve. Utviklingen av beskyttelsesmekanismene skyter nemlig fart når bakteriene blir utsatt for stress og trusler, som for eksempel antibiotika. Dette gjør at bakteriene tilpasser seg ved at kromosomale mutasjoner i arvematerialet oppstår. Tilslutt har de blitt så lure at behandling med antibiotika ikke lenger har noen effekt på dem. Infeksjoner som tidligere var ufarlige fordi de kunne behandles med antibiotika, kan nå være dødelige. AMR-CHROM er derfor bygget som et et nasjonalt og internasjonalt nettverk med fokus på kromosomal-mediert AMR. AMR-CHROM jobber idag aktivt for å samle nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer i kampen mot AMR. Vi jobber tverrfaglig og landsoverskridende for å finne de gode løsningene på AMR-problemet. AMR-CHROM er godt i gang med nettverksbygging, kommunikasjon og kunnskapsdeling, med særlig fokus på formidling om resistensutvikling, overvåking, ny diagnostikk og nye former for behandling. AMR-CHROM er dannet av sterke forskningsmiljøer ved norske universiteter og sykehus med særlig kompetanse innen mikrobiologi og infeksjonsmedisin. AMR-CHROM har gode samarbeidspartnere ved alle sentrale norske institusjoner og har mange fremragende internasjonale samarbeidspartnere. Den avanserte forskerutdanning og kompetansebygging AMR-CHROM tilbyr er høyst relevant for teknologioverføring mellom industrielle og lavinntekts-land.

The novel AMR-CHROM understanding of chromosomal mutations as an evolutionary driver in generating AMR represents a new strategy for the development of diagnostics, prevention and treatment of infections due to drug-resistant and multi drug-resistant microbes. Successful completion of our project has resulted in the development of innovative therapeutic strategies to combat AMR-related drug tolerance and resistance, diagnostics and vaccine candidates. We have established new successful interdisciplinary and international research collaborations. Dissemination of our results has opened up new avenues of preventive, diagnostic and therapeutic development towards combatting AMR in public health. The development of systematic AMR training and a new curriculum for bioinformatics courses relevant for a multitude of student and professional groups makes the outcome of AMR-CHROM sustainable for the future. Collectively, this will improve treatment outcomes and survival of AMR patients.

Antimicrobial resistance (AMR) is emerging as a major local and global threat to our modern health care system as we know it. Due to AMR, we are running out of effective therapy against infections. We hereby propose a unified net-working approach to support the development of innovative preventive and therapeutic measures along with development of novel diagnostics and drugs to combat AMR. In this context, we will mainly focus on chromosomally mediated AMR in a One health perspective, recognizing that the health of people is connected to the health of animals and the environment. The AMR-CHROM partnership is formed by strong research groups with complementary and multidisciplinary expertise from all parts of Norway, teamed up with outstanding international collaborators. Critically, the network represents all sub-disciplines of microbiology, infectious diseases and infection biology in both human and veterinary medicine, agriculture and the environment. Thereby, integrated training, research and innovation on AMR will be secured. AMR per se can be encoded by a plethora of genes and regulated by small RNAs and modified cellular functions. New resistance mechanisms are constantly being discovered, and new genes and vectors of transmission are identified on a regular basis. In this context, we will focus on chromosomally mediated resistance in the various sub-disciplines of microbiology, namely bacteriology, virology, mycology and parasitology. Chromosomally mediated resistance can be either naturally inherent resistance, mutations arising under reduced genome maintenance fidelity/defects in DNA repair, or mobile gene pools that are established chromosomally. These chromosomal alterations can induce changes in the structure and protection of antibiotic targets, the direct modification or inactivation of antibiotics and the prevention of access to drug targets. In turn, this delineation will reveal novel drug targets as well as preventive measures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet